Piiriposti 4/2017

Piireille vinkit kohti kuntavaaleja

Lippukunnille on lähtenyt kuntavaalien toimintavinkit

Lippukunnille on lähtenyt toimintavinkit kuntavaaleja varten sekä muistutus osallistua kuntavaaleihin aktiivisesti! Toimintavinkit löytyvät täältä: http://partioehdokkaat.fi/aktiviteettivinkit-ikakausittain/. Piirissäkin kannattaa muistuttaa lippukuntia aktiviteettipankista, sillä se on helpoin tapa osallistua kuntavaaleihin! Kaikki toimintavinkit löytyvät partio-ohjelmasta muutenkin, joten lippukuntien ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä kuntavaalien osalta. Osallistuminen voi olla osa partio-ohjelmaa, jota toteutetaan muutenkin!

Partion kuntavaaliteemat

Suomen Partiolaisten kuntavaaliteemat ovat tänä vuonna harrastustakuu ja osallisuus. Erityisesti näitä teemoja on tarkoitus nostaa esille Suomen Partiolaisten viestinnässä.

Harrastustakuu – jokaiselle nuorelle harrastus

Harrastukset opettavat uusia taitoja ja sosiaalisuutta. Parhaimmillaan harrastustoiminta on elämyksellistä ja tarjoaa virikkeitä. Harrastaminen luo yhteisön. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa. Kuitenkin vuoden 2015 nuorisobarometrin mukaan noin joka kolmas nuori on joutunut jättämään harrastuksen aloittamatta taloudellisista syistä.
Lapsi- ja nuorisoystävällinen kunta ottaa tavoitteekseen huolehtia, että jokaisella kunnan lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa. Kunta tukee monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla tilojaan järjestöjen käyttöön sekä jakamalla järjestöavustuksia.

Harrastusmahdollisuudet huomioidaan kunnan kaavoituspäätöksissä. Kunnan lapsi- ja nuorisotyö tekee yhteistyötä harrastusjärjestöjen kanssa; erityisesti kouluissa ja etsivässä nuorisotyössä tunnetaan harrastusmahdollisuudet ja ohjataan nuoria niiden pariin. Myös harrastusjärjestöjen toimijoilla on matala kynnys ottaa yhteyttä nuorisotoimeen. Nuorten harrastustoiminnasta saatu osaaminen tunnistetaan myös kunnan oppilaitoksissa.

Osallisuus – nuorten ääni kuuluviin

Mielipiteensä ilmaiseminen ja mahdollisuus tulla kuulluksi ovat kuntademokratian peruspalikoita. Tukemalla nuorten osallisuutta kasvatamme tulevaisuuden aktiivisia kansalaisia sekä rakennetaan nuorille yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Nuorisovaltuustot ovat hyvä alku, mutta tarvitaan myös muita tapoja tarjota erilaisille nuorille luonteva tapa osallistua keskusteluun yhteisistä asioista. Järjestöjen kautta on mahdollista tavoittaa nuorten ryhmiä monipuolisesti – etenkin niitä nuoria, jotka eivät ole kiinnostuneita perinteisestä vaikuttamisesta esimerkiksi nuorisovaltuustojen tai oppilaskuntien kautta.

Nuorten ääntä arvostavassa kunnassa nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa. Nuoria koskevia asioita ei rajata keinotekoisesti, vaan nuoria kuntalaisia kuullaan kattavasti eri päätöksenteon osa-alueilla. Kuntapäättäjät miettivät yhdessä lasten ja nuorten kanssa sellaisia kuulemisen tapoja, jotka tavoittavat nuoria laajasti. Kunta tekee näkyväksi, miten nuorten ideoita ja näkemyksiä on huomioitu päätöksenteossa. Talous antaa raamit kaikelle kunnan toiminnalle – siksi nuoria pitäisi kuulla myös talousarviota laadittaessa. Kunta kokeilee osallistavaa budjetointia. Kunta vaikuttaa äänestysikärajan laskemiseen 16 vuoteen kuntavaaleissa.

Alueelliset teemat

Osallisuuden ja harrastustakuun lisäksi piirien alueilla voi olla muita tärkeitä kysymyksiä, joihin juuri sillä alueella olisi tärkeää vaikuttaa. Näitäkin kannattaa ehdottomasti nostaa esiin ja tukea lippukuntia alueen tärkeisiin kysymyksiin vaikuttamisessa.

Partioehdokkaat

Kuntavaaleissa ehdolla olevat partiolaiset ovat voineet käydä alkuvuoden ajan ilmiantamassa itsensä partioehdokkaat.fi -sivustolle. 1.3. sivusto pyörähtää käyntiin ja partioehdokkaat julkaistaan. Silloin kannattaa myös piireissä rummuttaa sivustoa ja kannustaa ihmisiä tutustumaan partioehdokkaisiin. 1.3. myös SP:n viestinnässä nostetaan sivustoa esille.

Sivustolle voi toki ilmoittautua vielä 1.3. jälkeenkin. Jos alueella on partioehdokkaita, jotka eivät ole vielä sivustolla, heitä kannattaa vinkata siis ilmoittautumaan!

Kuntavaalien aikataulu

Viime piiripostissa tullut kuntavaalien aikataulu on edelleen voimassa ja löytyy täältä: http://partioehdokkaat.fi/2017/02/13/piireille-infoa-kuntavaaleista. Jos sinun piirilläsi on hyviä vinkkejä ja ajatuksia kuntavaaleihin liittyen, niin SP:n kuntavaalityöryhmä ottaa niitä edelleen mielellään vastaan! Voit laittaa oman piirisi hyviä käytäntöjä sähköpostilla: eeva.riivari@partio.fi; annakaisa.tikkinen@partio.fi; ronja.inkovaara@partio.fi tai tarja.anttonen@partio.fi.