Seurakuntavaalit tulee – onko lippukuntasi valmis?

Lippukuntaposti 3/2018
Seurakuntavaalit ovat partiolaisille merkitykselliset, koska seurakunnissa päätetään partiolippukuntien toimintaedellytyksiin ja kasvatuskumppanuuden toteutumiseen vaikuttavista asioista. Hieman yli 80 % lippukunnista ilmoittaa, että heidän taustayhteisönään on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta. Seurakunnat tukevat lippukuntien toimintaa hyvin monimuotoisesti, esimerkiksi tarjoamalla lippukunnille tiloja ja työntekijäresurssia, sekä myöntämällä suoraa taloudellista tukea.

Erityisesti niiden lippukuntien, joiden taustayhteisönä on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta, kannattaa ottaa aktiivista roolia tulevissa vaaleissa. Aktiivisia ja vaikuttamisesta kiinnostuneita kirkon jäseniä voi kannustaa asettumaan ehdolle ja äänestämään ihan jokaisessa lippukunnassa.

Tulevissa vaaleissa valitaan luottamushenkilöitä kirkkovaltuustoihin, seurakunta- ja kirkkoneuvostoihin sekä muihin toimielimiin. Nyt vaikutetaan siihen, minkälaisia päätöksiä seurakunnissa tehdään seuraavan neljän vuoden ajan. Parhaiten partiolaiset voivat vaikuttaa toimintaedellytysten säilymiseen ja muihin partiolaisille tärkeisiin asioihin osallistumalla luottamushenkilönä seurakunnan päätöksentekoon. Näin ollen lippukunnan kannattaa olla aktiivinen ja kannustaa asiasta kiinnostuneita jäseniään ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa – ehdolle asettuminen ja mahdollinen luottamustehtävä on myös hieno tilaisuus päästä rakentamaan parempaa maailmaa omasta kotiseurakunnasta käsin.

Kannustetaan yhdessä erityisesti nuoria asettumaan ehdolle! Suomen suurimpana nuorisojärjestönä haluamme olla kasvattamassa nuorten päätöksentekijöiden joukkoa, sillä tällä hetkellä vain 6 % seurakuntien luottamushenkilöistä on alle 30-vuotiaita.

Ehdokasrekrytoinnin, mahdollisten omien vaalilistojen perustamisen ja äänestämiseen kannustamisen lisäksi kannattaa haastaa nykyisiä päättäjiä keskustelemaan juuri teidän lippukunnan kannalta tärkeistä asioista. Tämän kaltaista vuoropuhelua lippukunnan ja seurakunnan päätöksentekijöiden välillä kannattaa jatkaa myös vaalien välillä.
Mitä lippukunta voi tehdä:

 • kertoa kaikille yli 18-vuotiaille johtajille tulevista seurakuntavaaleista ja kannustaa kirkon jäseniä asettumaan ehdolle.
 • partiolaiset voivat perustaa oman valitsijayhdistyksen ja ehdokaslistan, tai mennä ehdolle muihin olemassa oleviin ehdokaslistoihin. Kaikki vaihtoehdot ovat yhtä hyviä. Vinkkejä löytyy täältä
 • Vinkata jo tiedossa olevia partioehdokkaita ilmoittamaan itsensä partioehdokkaat.fi sivuille
 • tukimateriaalia ehdolle asettumiseen löytyy osoitteesta www.partioehdokkaat.fi/seurakuntavaalit, ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018
 • vaalikampanjassa voi hyödyntää Suomen Partiolaisten seurakuntavaalitavoitteita ja niistä tehtyjä flaijereita/ somekuvia
 • lippukunta voi pitää vaalitilaisuuksia, jotka rakentuvat partiolaisille tärkeiden teemojen ympärille. Tilaisuuksiin on hyvä kutsua ehdokkaita monipuolisesti kaikilta ehdokaslistoilta.
 • syksyn koloilloissa voi suorittaa yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyviä partio-ohjelman aktiviteetteja. Lisäksi vaalikani-aktiviiteetit ovat kaikkien käytössä. Myös ne löytyvät partioehdokkaat-sivulta
 • kannustaa kaikkia yli 16-vuotiaita kirkon jäseniä äänestämään marraskuun seurakuntavaaleissa

  Lisätietoja ja tukea seurakuntavaaleihin liittyen antaa

  • oma partiopiirisi
  • seurakunnan partiotyöntekijä (Seppo)
  • Suomen Partiolaisten seurakuntavaalitiimi Jari Nieminen (jari.nieminen@partio.fi ja Helka ”Helkku” Otsolampi (helka.otsolampi@partio.fi)

Täältä voit ladata käyttöösi kuvia seurakuntavaaleista kertomiseen