Piiriposti 4/2017

Piireille vinkit kohti kuntavaaleja

Lippukunnille on lähtenyt kuntavaalien toimintavinkit

Lippukunnille on lähtenyt toimintavinkit kuntavaaleja varten sekä muistutus osallistua kuntavaaleihin aktiivisesti! Toimintavinkit löytyvät täältä: http://partioehdokkaat.fi/aktiviteettivinkit-ikakausittain/. Piirissäkin kannattaa muistuttaa lippukuntia aktiviteettipankista, sillä se on helpoin tapa osallistua kuntavaaleihin! Kaikki toimintavinkit löytyvät partio-ohjelmasta muutenkin, joten lippukuntien ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä kuntavaalien osalta. Osallistuminen voi olla osa partio-ohjelmaa, jota toteutetaan muutenkin!

Partion kuntavaaliteemat

Suomen Partiolaisten kuntavaaliteemat ovat tänä vuonna harrastustakuu ja osallisuus. Erityisesti näitä teemoja on tarkoitus nostaa esille Suomen Partiolaisten viestinnässä.

Harrastustakuu – jokaiselle nuorelle harrastus

Harrastukset opettavat uusia taitoja ja sosiaalisuutta. Parhaimmillaan harrastustoiminta on elämyksellistä ja tarjoaa virikkeitä. Harrastaminen luo yhteisön. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa. Kuitenkin vuoden 2015 nuorisobarometrin mukaan noin joka kolmas nuori on joutunut jättämään harrastuksen aloittamatta taloudellisista syistä.
Lapsi- ja nuorisoystävällinen kunta ottaa tavoitteekseen huolehtia, että jokaisella kunnan lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa. Kunta tukee monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tarjoamalla tilojaan järjestöjen käyttöön sekä jakamalla järjestöavustuksia.

Harrastusmahdollisuudet huomioidaan kunnan kaavoituspäätöksissä. Kunnan lapsi- ja nuorisotyö tekee yhteistyötä harrastusjärjestöjen kanssa; erityisesti kouluissa ja etsivässä nuorisotyössä tunnetaan harrastusmahdollisuudet ja ohjataan nuoria niiden pariin. Myös harrastusjärjestöjen toimijoilla on matala kynnys ottaa yhteyttä nuorisotoimeen. Nuorten harrastustoiminnasta saatu osaaminen tunnistetaan myös kunnan oppilaitoksissa.

Osallisuus – nuorten ääni kuuluviin

Mielipiteensä ilmaiseminen ja mahdollisuus tulla kuulluksi ovat kuntademokratian peruspalikoita. Tukemalla nuorten osallisuutta kasvatamme tulevaisuuden aktiivisia kansalaisia sekä rakennetaan nuorille yhteenkuuluvuuden tunnetta yhteisöön ja yhteiskuntaan. Nuorisovaltuustot ovat hyvä alku, mutta tarvitaan myös muita tapoja tarjota erilaisille nuorille luonteva tapa osallistua keskusteluun yhteisistä asioista. Järjestöjen kautta on mahdollista tavoittaa nuorten ryhmiä monipuolisesti – etenkin niitä nuoria, jotka eivät ole kiinnostuneita perinteisestä vaikuttamisesta esimerkiksi nuorisovaltuustojen tai oppilaskuntien kautta.

Nuorten ääntä arvostavassa kunnassa nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa. Nuoria koskevia asioita ei rajata keinotekoisesti, vaan nuoria kuntalaisia kuullaan kattavasti eri päätöksenteon osa-alueilla. Kuntapäättäjät miettivät yhdessä lasten ja nuorten kanssa sellaisia kuulemisen tapoja, jotka tavoittavat nuoria laajasti. Kunta tekee näkyväksi, miten nuorten ideoita ja näkemyksiä on huomioitu päätöksenteossa. Talous antaa raamit kaikelle kunnan toiminnalle – siksi nuoria pitäisi kuulla myös talousarviota laadittaessa. Kunta kokeilee osallistavaa budjetointia. Kunta vaikuttaa äänestysikärajan laskemiseen 16 vuoteen kuntavaaleissa.

Alueelliset teemat

Osallisuuden ja harrastustakuun lisäksi piirien alueilla voi olla muita tärkeitä kysymyksiä, joihin juuri sillä alueella olisi tärkeää vaikuttaa. Näitäkin kannattaa ehdottomasti nostaa esiin ja tukea lippukuntia alueen tärkeisiin kysymyksiin vaikuttamisessa.

Partioehdokkaat

Kuntavaaleissa ehdolla olevat partiolaiset ovat voineet käydä alkuvuoden ajan ilmiantamassa itsensä partioehdokkaat.fi -sivustolle. 1.3. sivusto pyörähtää käyntiin ja partioehdokkaat julkaistaan. Silloin kannattaa myös piireissä rummuttaa sivustoa ja kannustaa ihmisiä tutustumaan partioehdokkaisiin. 1.3. myös SP:n viestinnässä nostetaan sivustoa esille.

Sivustolle voi toki ilmoittautua vielä 1.3. jälkeenkin. Jos alueella on partioehdokkaita, jotka eivät ole vielä sivustolla, heitä kannattaa vinkata siis ilmoittautumaan!

Kuntavaalien aikataulu

Viime piiripostissa tullut kuntavaalien aikataulu on edelleen voimassa ja löytyy täältä: http://partioehdokkaat.fi/2017/02/13/piireille-infoa-kuntavaaleista. Jos sinun piirilläsi on hyviä vinkkejä ja ajatuksia kuntavaaleihin liittyen, niin SP:n kuntavaalityöryhmä ottaa niitä edelleen mielellään vastaan! Voit laittaa oman piirisi hyviä käytäntöjä sähköpostilla: eeva.riivari@partio.fi; annakaisa.tikkinen@partio.fi; ronja.inkovaara@partio.fi tai tarja.anttonen@partio.fi.

Piireille infoa kuntavaaleista

Kuntavaalit ja Partio

Suomessa järjestetään kuntavaalit 9.4.2017. Kuntavaaleissa valitaan kuntiimme uudet valtuustot. Partiolaisten osalta on erittäin tärkeää, että valtuustoihin saadaan partiomyönteisiä valtuutettuja halki Suomen.

Partion kuntavaalikampanjan hästäg on #partiolainenvaikuttaa. Toivomme, että käytämme kaikki yhteisesti viestinnässä #partiolainenvaikuttaa hästägiä.

Aikataulutus SP:n osalta vaalipäivään:

Helmikuu

 • Piiriposti 2/2017 Kuntavaali-info piireille
 • Lähde ehdokkaaksi
 • Puoluetoimistoille lähtee sähköposti partioehdokas-sivustosta ja partiolaisten kuntavaalikärjistä
 • Parempi Lippukunta-blogissa teksti partiovaikuttamisesta 28.2.
 • Piiriposti 3/2017: Kuntavaalien SP:n kuntavaalikärkien nostot: Harrastustakuu
 • Partiotaustaisten ehdokkaiden aktivointi ilmoittautumaan sivustolle, SP some-kanavat viikko 8
 • Kuntavaaliteemojen kärjet, SP:n some-kanavat viikko 9
 • Partiolehdessä 1/2017 kuntavaaleista artikkeli
 • Kuntavaalien ehdokasasettelu loppuu 28.2.

Maaliskuu

 • Partioehdokkaat.fi-sivuston partioehdokasesittelyt avautuu 1.3.
 • Etsi oma ehdokkaasi partioehdokkaat-sivustolta ,  SP:n somekanavat viikko 10
 • Lippukuntaposti 2/2017 kuntavaaleista
 • SP:n kuntavaalityöryhmän koostamat mielipidekirjoituspohjat piireille ja lippukunnille
 • Aktiviteettivinkkien nostot, SP:n somekanavat viikko 11
 • Parempi Lippukunta-blogissa teksti lippukunnan vaikuttamistyöstä 8.3.
 • Laajennettu y-valiokunta, Helsinki 18.3.
 • Scoutella-risteily, 19.3. Workshop: Mitä kuntavaalien jälkeen?
 • Ennakkoäänestys Suomessa 29.3.-4.4., SP:n somekanavat viikot 13-14

Huhtikuu

 • #partiolainenvaikuttaa- some näkyvyyttä vaaleihin asti
 • Äänestyspäivä 9.4.

Materiaalit

Kaikki SP:n kuntavaalityöryhmän syksyllä 2016 lähettämä materiaali kuntavaaleihin liittyen löydät täältä:

Kuntavaaleista koostettu materiaali:

 • Piireille: Kuntavaalikoulutus-materiaali
 • Kuntavaalipaketti
 • Lippukuntien kuntavaalisuunnitelma
 • Lippukunnille aktiviteettivinkit eri ikäkausille

SP.n kuntavaalityöryhmä on koostanut kuntavaaleista materiaalit lippukunnille. Lippukunnille on syksyllä 2016 lippukuntapostituksen yhteydessä lähetty aktiviteettivinkit eri ikäkausille sekä kuntavaalisuunnitelmapohja ja kuntavaalipaketti.

Tieto partioehdokkaiden keräämisestä

Partioehdokkaat.fi-sivustolla kerätään kaikki partiotaustaiset kuntavaaliehdokkaat, jotka ovat maksaneet vuoden 2017 jäsenmaksunsa. Sivusto avautuu 1.3. Partiotaustaiset ehdokkaat esitellään sivustolla kunnittain.

Toivomme piireiltä apua, että voitte jakaa omilla kanavillanne sivustoa, jotta kaikki upeat partiotaustaiset ehdokkaat löytävät tiensä sivustolle. Toivottavasti voitte nostaa piirissä myös ehdokassivustoa esille, jotta myös partiolaiset löytävät hyviä kuntavaaliehdokkaita äänestyksen lähestyessä.

Lähetämme puoluetoimistoille viestiä helmikuussa partioehdokas-sivustosta, jotta mahdollisimman moni ehdokas löytää sivustolle. Jos olette yhteydessä puolueiden piiritoimistoihin, niin voi vinkata myös sivustosta.

Suomen Partiolaisten kuntavaalikärjet

Suomen Partiolaiset viestii kuntavaaleissa kahdella kärjellä: harrastustakuu ja nuorten osallisuus. Viestinnässä nostetaan esille partiolaisten teemoihin liittyviä hyviä käytäntöjä. Lisäksi kannustamme piirejä ja lippukuntia pitämään esillä paikallisesti keskeisiä teemoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi koulutus, kaavoitus ja kestävä kehitys.

Kuntavaalikärjet löydät:

Kannustetaan jakamaan kaikkia piirejä omia parhaita kuntavaalitempauksia
Jos sinun piirilläsi on hyviä vinkkejä ja ajatuksia kuntavaaleihin liittyen, niin ilmoitathan niistä SP:n kuntavaalityöryhmälle. Toivomme, että voitte jakaa piirien kesken hyviä käytäntöjä tai ideoita kaikkeen kuntavaaleihin liittyen! Voit laittaa oman piirisi hyviä käytäntöjä sähköpostilla: eeva.riivari@partio.fi; annakaisa.tikkinen@partio.fi; ronja.inkovaara@partio.fi tai tarja.anttonen@partio.fi

Kuva: Joel Forsman

Aktiviteettivinkki vaeltajille

Aktiviteettivinkki vaeltajille:

Kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokous (vaeltajat)

Osallistukaa nuoriso-, kunnan- tai kaupunginvaltuuston kokoukseen. Valtuustot kokoontuvat tyypillisesti ilta-aikaan, ja niiden kokoukset ovat julkisia. Nuorisovaltuuston kokoukseen osallistuminen saattaa olla pienemmän kynnyksen takana, ja aiheet saattavat olla kiinnostavampia.

Tutustukaa etukäteen kokouksen esityslistaan, mikäli se on etukäteen saatavilla kunnan internet-sivuilla. Keskustelkaa yhdessä kokouksen jälkeen: Mistä aiheista kokouksessa keskusteltiin? Olivatko valtuutettujen puheenvuorot ymmärrettäviä? Miten kokouspuheenvuoroilla pyrittiin vaikuttamaan muihin? Käyttikö joku valtuutettu pöhkön puheenvuoron? Voisitteko itse olla kiinnostuneita valtuustopaikasta?

Kokouskäyntiä voi piristää esimerkiksi suunnittelemalla kokousbingon, jossa voi olla esimerkiksi seuraavanlaisia kohtia: valtuutettu haukottelee, valtuutetun puheenvuoro kestää yli kaksi minuuttia, puheenvuorossa mainitaan huono taloustilanne, puheenvuoro saa aplodit. Toinen hyvä metodi on tilastoida kokousta: Miten puheenvuorot jakautuivat puolueiden kesken? Entä miesten ja naisten kesken? Mikä aihe kirvoitti eniten puheenvuoroja? Minkä puolueen valtuutetuista on suurin osa paikalla? Ennen kokousta voidaan myös ottaa ylös veikkauksia siitä, millaisia tuloksia tilastoinnilla saadaan.

Voitte havainnollistaa oman kunnan valtuuston kokoa ja valtasuhteita esimerkiksi niin, että johtaja tuo kokoukseen paperin, jossa on yhtä monta valkoista palloa kuin kunnan- tai kaupunginvaltuustossa. Osallistujat voivat värittää esimerkiksi niin monta palloa kuin valtuustossa on alle 50-vuotiaita edustajia. Pallot voi värittää myös esimerkiksi sen mukaan, kuinka monta paikkaa milläkin puolueella on.

Helpotettu versio aktiviteetista: Tutustukaa valtuuston pöytäkirjaan tai kokousvideointiin kokouksessanne. Usein myös muut kokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät valtuuston internet-sivuilta.

Mitkä kuntavaalit?

Mitä kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa tehdään?

Valtuustoissa päätetään asioista, jotka koskettavat meitä kuntalaisia joka päivä. Valtuustot päättävät kunnan taloudesta. Tätä kautta valtuusto päättää, mihin hankkeisiin ja palveluihin, kuten kouluihin, nuorisopalveluihin ja joukkoliikenteeseen kunta käyttää varoja.

Valtuusto on päätöksenteon ydin ja ylin päättävä elin. Tämän lisäksi kunnissa toimii lautakuntia, joihin osa kunnanvaltuustojen tehtävistä on delegoitu eteenpäin. Lautakunnat voivat tehdä esityksiä kunnanvaltuustolle tai päättää suoraan joitain asioita. Lautakunta koostuu poliittisin perustein valituista kansalaisista eli usein valtuutetuista ja muista aktiivisista kansalaisista.

Kunnan- ja kaupunginvaltuusto tarkoittavat samaa asiaa. Kunnissa on kunnanvaltuustoja ja kaupungeissa kaupunginvaltuustoja.

Miksi kuntavaalit ovat partiolaisille erityisen tärkeät?

Alla on lueteltu monta suurta syytä, miksi kuntavaalit ovat partiolaisille tärkeät. Meidän listaamiemme asioiden ohella tärkeää on myös, että lippukunta pohtii itse, mitkä valtuuston päätökset vaikuttavat omaan lippukuntaan ja siellä toimiviin partiolaisiin. Mitä omassa kunnassa tai kaupungissa tulisi kehittää? Kehityskohteita on hyvä tuoda esille vaalien alla ehdokkaille ja äänestäjille. Näin lippukunta voi tuoda näkemyksiään ja tavoitteitaan tulevien kuntapäättäjien tietoon. Puhumalla, neuvottelemalla ja ehdottamalla lippukunnan ehdotukset saattavat toteutua.

Viikon aktiviteettivinkki tarpojille

Viikon aktiviteettivinkki tarpojille.

Vaaliohjelma

Johtaja kertoo, millaisia asioita kunnan- tai kaupungin valtuustossa päätetään. Tämän jälkeen lauma, joukkue tai vartio suunnittelee oman vaaliohjelman. Vaaliohjelma on osallistujien julistus siitä, miten omaa kaupunkia, kuntaa tai kaupunginosaa tulisi kehittää. Vaaliohjelmaan sopivia teemoja ovat esimerkiksi oman alueen leikkikenttien kehittäminen, liikenneturvallisuuden lisääminen, lisämääräraha kirjastolle pelihyllyn perustamiseksi tai vaikkapa uuden nuorisotilan perustaminen. Ryhmä voi tehdä vaaliohjelman pohjalta vaalijulisteita kolon seiniä koristamaan tai vaalimainosvideon lippukunnan sosiaalisen median kanavissa julkaistavaksi.

Lauma tai joukkue voi tehdä vaaliohjelman myös lippukunnan sisäisiin vaaleihin. Lippukuntavaaleihin sopivia teemoja voivat olla esimerkiksi, että retkien määrää pitää lisätä, laumojen toimintaan tulee saada lisää rahaa tai retkikämpän huussiin tulee saada styroksirenkaat.