Toimintavinkit

Vaalit ja vaikuttaminen eivät ole vain äänioikeutettujen juttu. Osallisuus ja demokratia kuuluvat ihan kaikille, ja jo sudenpentuikäisten kanssa voi käsitellä erilaisia aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviä teemoja.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten luoma Vaalikani* innostaa erityisesti samoaja- ja vaeltajaikäisiä vaikuttamaan vaaleissa. Vaikka seurakuntavaaleissa äänestäminen ei kaikkia lippukunnan jäseniä välttämättä koskekaan, voivat kaikki samoaja- ja vaeltajaikäiset osallistua vaaliaktiviteettien tekemiseen.

 1. Ottakaa selvää mistä asioista seurakuntaneuvosto / kirkkovaltuusto päättää.
 2. Ottakaa selvää, miten ehdokkaaksi pääsee. Voisitko sinä tai partiokaverisi asettua ehdolle päättämään oman seurakuntasi asioista? Ehdolle asettuminen päättyy 17.9
 3. Tutustukaa vähintään yhteen oman seurakuntanne ehdokaslistaan ja kerro ryhmällesi mitkä ovat ehdokaslistan tärkeimmät vaaliteemat tai -tavoitteet. Kuinka monta partiolaista löysitte ehdokkaista?
 4. Tehkää lista lippukunnallenne tärkeistä asioista, joita haluaisitte seurakuntaneuvoston / kirkkovaltuuston edistävän.
 5. Kutsukaa koloiltaanne vähintään yksi ehdokas (kaikki partioehdokkaat julkaistaan näillä sivuilla viimeistään 17.9) vierailulle ja miettikää valmiiksi hänelle kysymyksiä
 6. Järjestäkää seurakunnan kanssa yhteistyössä nuorten oma vaalipaneeli ja kannustakaa partiokaverinne osallistumaan herkullisten kysymysten kanssa
 7. Tehkää vaalikone ja keskustelkaa tuloksista ryhmän kanssa yhdessä
 8. Käykää porukalla äänestämässä. Näissä vaaleissa saavat äänestää 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet!
 9. Muistakaa oman seurakuntanne uusia seurakuntaneuvoksia / kirkkovaltuutettuja haluamallanne tavalla.

Näillä sivuilla on lisäksi muutama vinkki aktiviteeteista (nyt vielä kuntavaaleihin sovitettuina, mutta monet samat asiat koskevat myös seurakunta- ja maakuntavaaleja), joita lippukunnassa voidaan järjestää vaaleihin liittyen. Vaalit voivat näkyä yhden tai useamman koloillan aikana. Lippukunta voi myös järjestää kaikille yhteistä vaalitekemistä. Monet aktiviteetit sopivat hyvin yhdisteltäviksi: joukkue voi esimerkiksi suunnitella ryhmän oman vaaliohjelman yhdessä kokouksessa ja laatia jostain ohjelman teemasta mielipidekirjoituksen seuraavassa kokouksessa.

Toimintavinkit on jaoteltu kahteen kategoriaan: (i) sudenpennuille, seikkailijoille ja tarpojille, ja (ii) tarpojille, samoajille ja vaeltajille. Jotkin nuoremman kategorian aktiviteetit voivat kuitenkin soveltua myös vanhemmille osallistujille, ja vastaavasti toisinpäin. Huomaathan lisäksi vinkkilistan lopussa ohjeet purkukeskustelun käymiseen aktiviteetin jälkeen. Purkukeskustelu on tärkeä osa etenkin roolipeliaktiviteetteja.

 1. Sudenpennut
 2. Seikkailijat
 3. Tarpojat
 4. Samoajat
 5. Vaeltajat

*PäPalaiset voivat saada hihaansa Vaalikani-merkin tekemällä listasta viisi asiaa, tarkemmat ohjeet piirin omilla sivuilla elokuusta lähtien. Muihin piireihin merkkejä ei valitettavasti voida toimittaa, mutta piiri voi halutessaan tilata merkkejä itse omille jäsenilleen. Merkkitiedoston saa johanna.junkkari@partio.fi.