Kuntavaikuttaminen

Kuntavaaleissa 9.4.2017 valittiin päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi kunnan- ja kaupunginvaltuustoihin. Täältä löydät lippukunneille koostettua materiaalia kuntavaikuttamiseen ja omilta alasivuiltaan tiedot partiotaustaisista valtuutetuista (=valtuutetut ja varavaltuutetut, jotka ilmoittautuivat partioehdokkaiksi kuntavaaleissa 2017) ja partion yhteiset tavoitteet kunnissa.

Kuntavaikuttamiseen saat apua oman piirisi yhteiskuntasuhderyhmältä tai Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhdevaliokunnasta. Kuntavaikuttamisesta vastaa valiokunnassa Siiri Mertakorpi (etunimi.sukunimi@partio.fi).

  1. Mitä valtuustossa tehdään?
  2. Miksi lippukunnan pitäisi vaikuttaa kunnan päättäjiin?
  3. Mitä lippukunta voi tehdä?

Mitä valtuustoissa tehdään?

Valtuustoissa päätetään asioista, jotka koskettavat meitä kuntalaisia joka päivä. Valtuustot päättävät kunnan taloudesta. Tätä kautta valtuusto päättää, mihin hankkeisiin ja palveluihin, kuten kouluihin, nuorisopalveluihin ja joukkoliikenteeseen kunta käyttää varoja.

Valtuusto on päätöksenteon ydin ja ylin päättävä elin. Tämän lisäksi kunnissa toimii lautakuntia, joihin osa kunnanvaltuustojen tehtävistä on delegoitu eteenpäin. Lautakunnat voivat tehdä esityksiä kunnanvaltuustolle tai päättää suoraan joitain asioita. Lautakunta koostuu poliittisin perustein valituista kansalaisista eli usein valtuutetuista ja muista aktiivisista kansalaisista.

Kunnan- ja kaupunginvaltuusto tarkoittavat samaa asiaa. Kunnissa on kunnanvaltuustoja ja kaupungeissa kaupunginvaltuustoja.

Miksi lippukunnan pitäisi vaikuttaa kunnan päättäjiin?

Valtuusto vaikuttaa partiolaisten arkeen
Erityisesti meille tärkeä asiat, kuten lippukuntien saamat tuet, kolotilat, virkistysalueet ja monet muut, toteutuvat valtuustokauden aikana. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että kuntien tärkeimmät tehtävät tulevat liittymään nuorisoon ja koulutukseen, kun sosiaali- ja terveysalan (sote-)uudistuksen myötä terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien vastuulta.

Partio vaikuttaa yhteiskuntaan
On tärkeää, että partio näkyy ja kuuluu kuntien päätöksenteossa, jotta roolimme ja työmme nuorten parissa muistetaan.

Partiolaiset kasvavat yhteiskunnallisesti aktiivisiksi
Yksi partion tavoitteista on kasvattaa yhteiskuntaan aktiivisia kansalaisia. Mikä onkaan parempi tapa kuin ryhtyä konkreettisesti vaikuttamaan lippukunnan toimintaedellytyksiin ja omaan lähiympäristöön? On tärkeää, että jokainen hahmottaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa yhteiskuntaan niin vaaleissa ja kuin vaalien välillä.

Mitä lippukunta voi tehdä?

Lippukunta voi esimerkiksi tavata päättäjiä, kutsua valtuutettuja omiin tapahtumiinsa, ottaa kantaa kunnan päätöksentekoon, hankkia kummivaltuutetun tai keittää kahvit valtuustolle! Tai ihan mitä vain!

Kokosimme lippukunnille materiaalipaketiin, joka sisältää muutamia vinkkejä ja ideoita siihen, miten vaikuttamista voi käytännössä tehdä. Toteuttakaa yksi tai monta ideaa! Kaikki, mitä teette on plussaa lippukuntien toimintaedellytysten kannalta ja auttaa tekemään partiota näkyväksi päättäjien silmissä. Paketin vinkit ovat ideoita alkuun pääsemiseksi, mutta jos teillä on omia ideoita, niin niitä saa ehdottomasti toteuttaa!

Kuntavaikuttaminen lippukunnille

Tavoitteena on hyvä kunta partiolaisille – vaikutetaan siihen yhdessä!