Partiotaustaiset valtuutetut

Tältä sivustolta löydät kuntavaaleissa valtuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi yltäneitä partiolaisia. Paljon onnea valtuustotyöskentelyyn! #partiolainenvaikuttaa

Etsi ehdokkaita

Akaa

Valtuutettu

Toivonen, Maija

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Toijalan Eräveikot

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Tavoitteeni on lisätä kunnan toimista tiedottamista ja lisätä toimien läpinäkyvyyttä. Haluan varmistaa omalta osaltani että oma kuntani tekee oikeita ja laillisia ratkaisuja. Haluan varmistaa turvallisen ja terveellisen arjen.

Akaa

Valtuutettu

Tarvainen, Essi (varavaltuutettu)

Oma lippukunta

Turun Partio-Sissit

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

1.Koulutus, tutkimus ja innovaatioiden tukeminen kaupungin ykköstavoitteeksi. Näiden avulla saamme pitkällä tähtäimellä työtä kaupunkiin ja koko Suomeen.
2. Uusia bussireittejä ja raitiotie Turkuun. Liikuntapaikkoihin bussiyhteys suurilta asuinalueilta, esim. Hirvensalosta Kupittaalle ja Impivaaraan.
3. Turvallisia pyöräteitä lisää keskustaan.
4. Turku Suomen matkailun ykköskohteeksi. Lisää lentoyhteyksiä Turkuun ja monipuolisia majoituksi, kuten B&B -majoitusta. Ainutlaatuisen saariston matkailun kehittäminen lähikuntien kanssa kuitenkin luontoa kunnioittaen.
5. Liikuntapaikkoja vähintään nykyinen määrä. Leikkipuistoihin ja koulujen pihoille liikkumiseen innostavia välineitä ja uusiin koulurakennuksiin isot liikuntasalit.
6. Järkevä koulupolkusuunnittelu kaupungin tasolla.

Askola

Valtuutettu

Kurki, Sanna

Oma lippukunta

Kirnun Kiertäjät

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluan vaikuttaa siihen, että kuntalaisten hyvinvointi paranee.

Espoo

Valtuutettu

Hopsu, Inka

Nettisivut

inkahopsu.fi

Oma lippukunta

Kauka-Kuutit

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Olen johtanut tämän kauden Espoon Vihreää valtuustoryhmää ja ollut varapuheenjohtajana Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Tärkeimpinä vaatimuksinamme meillä vihreillä on ollut säilyttää lapsia ja nuoria koskevien palveluiden hyvä laatu. Jatkan työtä sen eteen, ettei opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta säästetä, ryhmäkoot päiväkodeissa tai kouluissa eivät saa kasvaa liian suuriksi, valinnaisaineita ja monipuolista kielivalikoimaa tarvitaan jatkossakin ja koulurakennusten hyvästä sisäilmasta ja kouluruuan laadusta ei parane tinkiä. Opinto-ohjaukseen, oppilashuoltoon ja kiusaamisen vastaiseen työhön kannattaa kouluissa panostaa. Nuorisotyön ja nuorten kanssa toimivien seurojen ja yhdistysten resurssista tulee huolehtia. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy kannattaa! Nuorten mielenterveyspalvelut ja omat työllistymistoimet ovat myös tärkeitä tapoja tukea nuorten hyvinvointia, sama pätee toki vanhemmillakin. Erikoistuneet palvelut ovat kuitenkin osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi.
Maailma on globaali ja suuri joukko turvapaikanhakijoita on saapunut viime vuosien aikana Espooseenkin. Teen työtä sen eteen, että kuntamme ottaisi tulijat hyvin vastaan. Tein aloitteen paperittomien terveydenhoidon mahdollistamisesta ja se hyväksyttiinkin raskaana olevien ja alaikäisten osalta. On tärkeää, että maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen pääsee nopeasti alkuun ja nuoret saadaan mukaan opiskelemaan tai työelämään mahdollisimman pian. Tätä työtä olen tukenut ja onnistuimme Espoossa hienosti alaikäisten koulupaikkojen järjestämisessä. Espoo vastaanotti viime vuonna maan eniten alaikäisiä yksin tulleita pakolaisia.
Monimuotoisen luonnon säilymisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi olen myös sitoutunut toimimaan. Olemme esittäneet Espoon keskuspuiston suojelualueiden laajentamista. Nuuksion suhteen voimme kiittää partiolaistenkin aktiivista työtä puhtaasta luonnosta nauttiessamme. Olen neuvotellut rahoitusta kaupungin virtavesien ja kalateiden hoitoon. Espoo päätti myös hienosta ilmasto-ohjelmasta, jonka toteutusta täytyy seuraavalla valtuustokaudella rivakasti edistää, tavoitteena hiilivapaa Espoo!
Kaupungin tiukan taloustilanteen kanssa täytyy etsiä tasapaino, jossa tuleville sukupolville ei jää liikaa velkaa maksettavaksi, ei lainojen, korjaamattomien rakennusten, pysähtyneen raideverkon, tuhoutuneen luonnon tai heikentyneen koulutustason muodossa. Työllisyystilanne on yksi tärkeä ratkaisunavain tässä. Näen, että pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten tukeminen on järkevää ja kustannustehokasta elinkeinopolitiikkaa.
Nuorten tulee saada osallistua päätöksentekoon. Haluan tukea Espoon nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia ja miettiä myös muita väyliä, kuinka nuoria kuullaan ja he pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Olisipa hienoa, jos nuorten äänestysaktiivisuus joskus kipuaisi vanhemman väestön ohi. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan, vähintään äänelläsi!

Espoo

Valtuutettu

Hyrkkö, Saara

Nettisivut

saarahyrkko.fi

Oma lippukunta

Koudat

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Hyvässä kaupungissa on kiva asua, helppo liikkua sekä mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Haen jatkokaudelle kaupunginvaltuustoon, koska haluan jatkaa työtäni ihmisläheisen, kekseliään ja avoimen Espoon puolesta. Kaupunginvaltuutettuna teen töitä sen puolesta, että: – Kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Turvataan päiväkotien ja koulujen rahoitus, monipuolinen kurssitarjonta lukioissa ja lähiopetus amiksissa. Korjataan homekoulut viivyttelemättä. – Kaupunkiin kaavoitetaan lisää kohtuuhintaista asumista ja opiskelija-asuntoja. Satsataan sujuvaan, edulliseen ja esteettömään joukkoliikenteeseen. Rakennetaan Raide-Jokeri ja parempia pyöräteitä. – Päätökset tehdään avoimesti, reilusti ja tutkittuun tietoon perustuen. P.S. Aloitteestani espoolaisnuorille tarjotaan maksutonta ehkäisyä, Matinkylä-Olarissa kokeillaan ensi kesänä kaupunkipyöriä ja kaupungin laskut julkaistaan nykyään avoimena datana.

Espoo

Valtuutettu

Otsolampi, Helka

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Kauka-Kuutit

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Partiossa olen oppinut mm. sen, että paremmalla johtamisella saa ihmeitä aikaan. Niinpä haluan parempaa johtamista Espooseen. Kaupunki työllistää ison joukon ammattilaisia mm. päiväkodeissa, kouluissa, hoivakodeissa ja kaupunkisuunnittelussa. Motivoituneet työntekijät, joilla on tiedossa selkeä yhteinen tavoite ja riittävät resurssit, tekevät parempaa “tulosta”. Yhteiset verorahat täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti asukkaille tärkeisiin palveluihin – ei ole yhdentekevää miten asioita tehdään. Annetaan työntekijöille vapautta miettiä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Palkitaan tuloksista ja panostetaan läpinäkyvyyteen ja viestintään. Avoimuus lisää luottamusta kaupungin toimintaan. Kaupungin kannattaa tehdä ennakkoluulottomasti yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa, mutta kaikki ei saa olla kaupan.
Puolustetaan päivähoitoa. Laadukas ja edullinen varhaiskasvatus on perheiden paras kaveri. Pidetään sen laadusta kiinni. Huolehditaan, että päiväkodeissa on riittävästi päteviä hoitajia ja säilytetään tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon jatkossakin. Oikeuden rajaaminen iskee juuri heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin, jotka hyötyvät varhaiskasvatuksesta eniten. Samoin se rikkoo lasten ystävyyssuhteita jos osa-aikaisia lapsia siirretään ryhmistä ja päiväkodeista toisiin vanhempien työmarkkinatilanteen mukaan. Annetaan päiväkotien ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle mahdollisuuksia kehittää omaa työtään eikä säästetä vääristä paikoista. Sama pätee tietysti kouluihin. Homekoulut on laitettava kuntoon nyt – korjauksiin lisää rahaa, tehokasta toimintaa ongelmien ilmaantuessa ja avointa viestintää. Tulevaisuudesta säästäminen tulee kalliiksi.
Pelastetaan lähiöt. Espoo rakentuu viiden aluekeskuksen varaan, mutta niitä ympäröiviä lähiöitä pitää myös kehittää ja tunnistaa erilaisten alueiden mahdollisuuudet ja ongelmat. Otetaan kaikki mukaan kehittämään omia lähialueitaan ja luodaan mahdollisuuksia yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin. Näin varmistetaan, että erilaiset ihmiset tuntevat alueen omakseen. Hyvästä meiningistä hyötyvät niin asukkaat kuin paikalliset yritykset ja järjestötkin. Luodaan mahdollisuuksia fiksuun ja lähiluontoa säästävään täydennysrakentamiseen palveluiden läheisyyteen. Luodaan paikkoja, joissa on kiva liikkua kävellen ja pyörällä. Varmistetaan, että lapsille ja nuorille on edullisia harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia.
Politiikassa kukaan ei saa mitään aikaiseksi yksin ja olen sitoutunut Espoon Vihreiden vaaliohjelmaan ja lupaan edistää sen tavoitteita yhdessä vihreän joukkueen kanssa.

Espoo

Valtuutettu

Vuornos, Henrik

Nettisivut

henrikvuornos.fi

Oma lippukunta

Pitkäjärven Vaeltajat

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluan vaikuttaa modernin, avoimen ja eteenpäin katsovan kaupungin puolesta. Kaupungin, jossa panostetaan koulutukseen, pidetään niin lähipuistoista kuin Nuuksiosta huolta, rakennetaan kaupunkia myös sellaisille espoolaisille, jotka eivät vielä asu siellä, sekä panostetaan siihen, että kulttuuri on kaikkien saavutettavissa.

Hämeenlinna

Valtuutettu

Hieta, Mikko

Nettisivut

fb.com

Oma lippukunta

Kaskenkaatajat

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Olen kuntapolitiikassa erityisesti keskittynyt toisen asteen koulutuksen kysymyksiin. Haluan varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikan peruskoulun jälkeen. Haluan myös tiivistää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaa niin että nuorille on tarjolla monipuolisia opintopolkuja, joihin voi sisällyttää yleissivistäviä ja ammatillista osaamista vahvistavia elementtejä.

Hämeenlinna

Valtuutettu

Kankaanpää, Jenna

Oma lippukunta

Jaarlin Pojat

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Lasten ja nuorten osallisuuteen kunnissa pitää panostaa. Lapsibudjetointi sekä lasten ja nuorten kuuleminen kaikessa päätöksenteossa on tärkeää. Harrastusmahdollisuuksia tulee vaalia ja tukea niitä tasapuolisesti. Myös lasten harrastuksiin hakeutumiseen on syytä kiinnittää huomiota,sillä aktiivinen osallistuminen on parasta lääkettä syrjäytymistä vastaan!

Hamina

Valtuutettu

Räsänen, Katja Kala

Nettisivut

kalarasanen.fi

Oma lippukunta

Nuotio-Vehkat

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluaisin vaikuttaa siihen, että vahävaraisia ja heidän käyttämiään palveluita tuetaan, nuoria kuunnellaan ja vanhuksia kunnioitetaan. Haluaisin, että pienetkin koulut pysyisivät toiminnassa ja ryhmäkoot kohtuullisina. Haluan vaikuttaa siihen että luontomme monimuotoisuus ja puhtaus säilyy tulevaisuudessakin, jotta tulevaisuudessakin on metsiä joihin mennä retkeilemään ja puhtaita järviä joiden antimista nauttia. Haluan että kunnassani on lapsilla ja nuorilla mahdollisuus harrastaa oman perheen taloudellisesta tilasta riippumatta.

Heinola

Valtuutettu

Väli-Torala, Venla

Oma lippukunta

Myllykylän Harjuvuokot

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Koulujen uudisrakentaminen on prioriteettilistani kärjessä. Uusien koulurakennusten tulee tukea oppimista parhaalla mahdollisella tavalla ja tilaratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös uusi opetussuunnitelma.
Toisena teemanani on ennaltaehkäisy mm. liikunnan avulla. Etsivä nuorisotyö on tärkeää ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tulee aktivoida ja auttaa.
Kolmantena asiana nostaisin esiin talouden tasapainon ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuva tarve yksinkertaistaa hallintorakenteita.

Helsinki

Valtuutettu

Apter, Ted

Nettisivut

tedapter.fi

Oma lippukunta

Sjöscoutkåren Seaboys

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Suomen ainoassa metropolissa eli Helsingissä on kyettävä lisäämään kaupungin vetovoimaa eli sen houkuttelevuutta asumiselle, työskentelylle ja yritysten investoinnelle. Tämä tehdään panostamalla etenkin kansainvälistymiseen, koulutukseen ja liikenneyhteyksiin.
Vain siten voidaan pitää jatkossa huolta siitä,
koulutukseen, päiväkotipaikkoihin, varhaiskasvatukseen,
maahanmuuttajien fiksuun kotouttamiseen, suurin liikennehankkeisiin
joukkoliikenteeseen ja muun Suomen tukemiseen riittää resursseja.

Helsinki

Valtuutettu

Gebhard, Elisa

Nettisivut

elisagebhard.fi

Oma lippukunta

Helsingin Hakatytöt

Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Helsinki kasvaa, nuortuu ja monikulttuuristuu voimakkaasti. Muutos luo mahdollisuuksia, kun työelämä kehittyy ja teknologia vauhdittaa kansainvälistymistämme. Uudet helsinkiläiset tulevat paitsi maakunnista, myös ympäri maailmaa. Moni tulee kaupunkiin työn tai opintojen perässä, ja kaupungin täytyy olla asukkaidensa näköinen. Siksi tarvitsemme panostuksia palveluihin, joukkoliikenteeseen ja kulttuuriin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Myöskään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä ei saa unohtaa.

Helsinki

Valtuutettu

Sazonov, Daniel

Nettisivut

danielsazonov.fi

Oma lippukunta

Huipunvaltaajat

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluan rakentaa Helsingistä menestyvän eurooppalaisen Metropolin. Tähän tarvitaan juuri nyt: 1) Tiiviimpää kaupunkia, edullisempia asuntoja ja sujuvampaa liikennettä 2) Panostuksia maailmanluokan yliopistoomme, huippulukiot ja erinomaiset peruskoulut 3) Edullisia harrastuksia, lähiliikuntapaikkoja ja elävää kaupunkikulttuuria 4) Järkevän tiukkaa taloudenpitoa ja uudenlaisia digitaalisia palveluita.

Ii

Valtuutettu

Alamäki, Saara

Oma lippukunta

Illinkiertäjät

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Olen toisen vuoden opiskelija Iin lukiossa ja olen erittäin kiitollinen mahdollisuudesta toisen asteen opintoihin kotipaikkakunnalla. Haluan varmistaa, että myös tulevaisuudessa nuorilla on sama mahdollisuus tasokkaaseen koulutukseen kotoa käsin. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet pitää myös säilyttää monipuolisena, jotta kunnan elinvoima ja viihtyvyys pysyvät yllä tuleviksikin vuosiksi. Etenkin ilmaisiin tai edullisiin harrastuksiin on panostettava, joista mm. partio on hyvänä esimerkkinä tällaisesta harrastuksesta.

Ii

Valtuutettu

Kiviniemi, Seppo

Oma lippukunta

Illinkiertäjät

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Nuorison harrastusmahdollisuuksiin, kaavoitus asioihin ja koulutus- ja opiskeluasioihin.

Iitti

Valtuutettu

Mertakorpi, Siiri

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Kymen Kotkat

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Moikka! Olen Siiri Mertakorpi 26-vuotias kuntavaaliehdokas Iitistä. Kuntapäättäjänä haluaisin vaikuttaa siihen, että iittiläiset nuoret osallistuisivat aktiivisesti paikalliseen päätöksentekoon. Tässä tärkeä rooli on kouluilla, yhdistyksillä ja kunnalla itsellään. Koulun oppilaskunnassa, nuorisoseurassa tai paikallisessa partiolippukunnassa vaikuttaminen kasvattaa vastuunkantoon ja rohkaisee oman mielipiteensä ilmaisemiseen. Niiden toimintaedellytyksiä tulee aktiivisesti tukea.
Kuntapäättäjänä olisin sitoutunut tukemaan Iitin nuorisovaltuuston toiminnan uudelleenkäynnistämistä. Iitin kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä ja sillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialoilla. Kunnassa päätetään monista nuoria koskevista asioista, joissa nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita. Päättävissä pöydissä istuminen takaa sen, että nuorten ääni tulee todella kuuluville.
Minulle itselleni on myös tärkeää, että Iitissä on tulevaisuudessakin oma lukio.
#siksisiiri Iitin kunnanvaltuustoon!

Järvenpää

Valtuutettu

Kamunen, Olli

Nettisivut

fb.me

Oma lippukunta

Järvenpään Scoutit - Järvenpää Scouts

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Kuntapäättäjänä haluan erityisesti vaikuttaa lasten ja nuorten asioihin. Vapaaehtoistyö ja sen tukeminen on myös sydäntäni lähellä. Kuntapäättäjänä haluan pitää päätöksenteon osaltani avoimena, reiluna ja tasapuolisena.

Joensuu

Valtuutettu

Kärkäs, Joakim

Nettisivut

joakimkarkas.fi

Oma lippukunta

Rantakylän Rämpijät

Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Lapsille on taattava kouluissa laadukas opetus, sopivat ryhmäkoot sekä puhdas sisäilma. Kuntien on otettava enemmän vastuuta myös opiskelijoiden hyvinvoinnista valtion leikatessa sivistyksestä.
Harrastus- ja järjestötoimintaa on tuettava paremmin. Sen syrjäytymistä ehkäisevä ja mielenterveyttä tukeva vaikutus on merkittävä – ikään katsomatta.
Ympäristönäkökulmat on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja palveluita tulee kehittää tasapuolisesti.

Jyväskylä

Valtuutettu

Taskinen, Timo

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Vaajan Valppaat

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Olen vihreä kaupunginvaltuutettu Jyväskylässä ja perheellinen partiolainen. Partiossa olen tukevana aikuisena vetänyt kolme sarjaa sudenpentuja sekä ollut lippukunnan hallituksessa sihteerinä, varapuheenjohtajana ja taloudenhoitajana.
Perheemme omat lapset ovat juuri aikuistumassa ja vuoden verran olemme olleet sijaisvanhempia yhdeksän vuotiaalle tytölle. Jo neljäntoista vuoden ajan olemme toimineet Pelastakaa lapset -tukiperheenä. Kunnallisia luottamustehtäviä minulla on kaupunginvaltuuston lisäksi Talouskeskus liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajuus ja vuoden 2016 loppuun saakka lukioliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys. Vihreissä vien nuorten ja lapsiperheiden asioita eteenpäin. Lapsille ja nuorille on rakennettava hyvä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ehkäisevään työhön on panostettava kaikin tavoin hyvinvoinnin edistämiseksi ja loppujen lopuksi myös kustannusten säästämiseksi. Vahva kunnallinen elinvoima tuo hyvinvointia kuntaan pitkällä aikavälillä ja samalla uusia työpaikkoja ympäristöstämme huolehtien.

Kaarina

Valtuutettu

Kuusisto, Tero

Nettisivut

terokuusisto.fi

Oma lippukunta

Kuusiston Linnanyrjänät

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Monissa paikoissa jo tuonut esille, että terve toimiva kunta on kaikille hyväksi. Mietitään asiat kerralla kuntoon ja tehdään asiat tehokkaasti ja järkevästi käymättä kuntalaisten kukkarolla.
Vaikka ollaan tietyn puolueen ehdokkaana, niin se ei tarkoita sitä, että ajetaan heidän asioita. Tärkeintä on katsoa asioita kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Se miten siihen päästä, on kyse kunkin ehdokkaan arvovalinnoista ja näkemyksistä.
Kaavoistus- ja rakennuslautakunnan jäsenenä nämä asiat ovat luonnollisesti lähellä sydäntä, mutta siellä voi myös katsoa muiden tärkeiden asioiden perään. Kahden tyttären isinä lapset ja nuoret ovat kaikkein lähimpänä sydäntä. Nuorissa on kuitenkin meidän tulevaisuus ja on meidän tehtävä pitää huoli siitä, että se tulevaisuus on turvattu ja hyvä. Kuten hekin sitten aikanaan.

Kaarina

Valtuutettu

Pentti, Niko (varavaltuutettu)

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Turun Metsänkävijät

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluan toimia lasten ja nuorten parhaaksi, edistää yrittäjien asiaa sekä huolehtia ympäristön säilymisestä. Partiolaisen kunniasanalla.

Kaarina

Valtuutettu

Ranne, Juuso

Nettisivut

facebook.com

Oma lippukunta

Mustavuoren Sissit

Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

1) Useampien kuntalaisten tasapuolisempaan mahdollisuuteen osallistua Kaarinalaisen yhteisöön.. mm. osallistumisen kynnyksen alentamista paikallisharrastuksiin, paikallisiin koulutuksiin, virkistäytymistiloihin ja yleisiin tilaisuuksiimme.
2) Kylätoiminnan elävöittämiseen, kaarinalaisten juurten vahvistamiseen ja vahvan kotiseutuhengen mukaiseen ilakointiin
3) Kaarinalaisen Yrittäjän arjen helpottamiseen ja Kaarinan yrityskentän menestymiseen (notkeuttaen viranomaispuolta, nostattaen kaupungin yritysten imagoa ja lisäten uusille toimitilamahdollisuuksia … )
4) Yleiseen päätöksentekemisen positiviseen henkeen ja yhä useampien kaarilaisten vilkkaampaan osallistumiseen oman kylän päätösten tekemiseen. Kaikkien ideat kuuluviin – myös hiljaisempien!

Kajaani

Valtuutettu

Keränen, Silja

Nettisivut

siljakeranen.fi

Oma lippukunta

Kajaanin Korvenpojat

Puolue

Vihreä liitto

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Yritä jättää tämä maailma parempana kuin sen löysit.” Tämä B-P:n sanoma on tänä päivänä erittäin ajankohtainen. Olen ollut kaupunginvaltuutettuna nyt yhden kauden ja toivon saavani jatkaa. Toimia edelleen sen eteen, että meillä kaikilla kajaanilaisilla on hyvä olla, että tänne muuttaa uusia asukkaita, ja että kaupunki panostaa kestävään kehitykseen.
Olen kolmikymppinen pienen ihanan taapertajan äiti. Päivätyöni on Kainuun Edulla, tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvässä kansainvälisessä Baltic TRAM -hankeessa. Partiossa olen nyt Korvenpoikien ansiomerkkivastaava sekä Kainuun partiohistoriikin työryhmässä. Ihan mahtavia senioriopestejä – kuten nuorisojärjestössä kuuluukin! ? Tätä ennen olen johtanut Korvenpoikia kahteen otteeseen: 2003 ja 2013-14. Siinä välissä toimin aktiivisesti SP:ssä: koulutusvaliokunnassa, peruskirjaan uudistamassa, aluetyössä ja vuoden 2011 SP:n hallituksen jäsenenä.
Tosi aktiivisen partiotekemisen jälkeen maailmanparannusintoni suuntautuu nyt politiikassa toimimiseen. Mielekästä se on, vaikkei aina niin mukavaa. Olen politiikassa mukana, jotta tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvään elämään tällä maapallolla. Tällä hetkellä tuntuu, että se ei lainkaan itsestäänselvyys ja että sen eteen pitää oikeasti toimia. Kajaanin kaupunginvaltuutettuna se tarkoittaa ilmastonmuutoksen hillintätoimia kuntatasolla (kävely, pyöräily, joukkoliikenne, energiaratkaisut), lähiluonnon monimuotoisuutta (järkevää metsänhoitoa – osa kohteista suosiolla rauhaan) sekä sitä, että kaikilla kajaanilaisilla on hyvä olla (panostetaan lapsiin ja nuoriin (mm. päivähoitoon), panostetaan koulutukseen ja kannetaan oma vastuumme maailman hädänalaisista). Näiden asioiden eteen haluan toimia edelleen kaupunginvaltuutettuna.
Päätös on sinun.

Karkkila

Valtuutettu

Pietiläinen, Outi

Oma lippukunta

Raudanreippaat

Puolue

Suomen Keskusta

Lisätiedot

Sitoutumaton

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluaisin vaikuttaa siihen, että Karkkilassa kuunneltaisiin herkemmin kaupunkilaisten mielipiteitä, ajatuksia ja ehdotuksia. Vuoropuhelua asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken pitää parantaa. Haluan kohdella päätöksissäni kaikkia kaupunkilaisia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

Kuusamo

Valtuutettu

Kemppainen, Elina

Oma lippukunta

Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Elin(a)voimaa Lapsiperheiden, Ikäihmisten ja Nuorten Arkeen Koti-Kuusamossa. Ole mukana päättämässä, miten 15 500 kuusamolaisen huomista parannetaan.
Olen 34-vuotias toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteilijä (pääaine: sosiaalityö), partiolainen ja 6-vuotiaan pojan äiti. Ensimmäiset neljä vuotta olin kaupunginvaltuustotyöskentelyn lisäksi perusturvalautakunnan jäsen, ja nyt viimeiset reilut neljä vuotta olen ollut kaupunginhallituksen jäsen ja vammaisneuvoston puheenjohtaja. Kirkon puolen luottamushommissa olen Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston pj:na, Oulun hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenenä ja Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen maallikkojäsenenä. Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa olen Kuusamon kaupungin edustajana.
Partiossa olen ollut ensimmäiseltä luokalta, sudenpennusta lähtien, ja vuosien aikana monet pestit ovat tulleet tutuiksi (esim. laumanjohtaja, sihteeri, akela, ALPKJ, koulutusvastaava, lippukunnanjohtaja, kesäleirinjohtaja, adventtikalenterivastaava etc.). Piirin tasolla Pohjanmaan Partiolaisissa olen mukana koulutusryhmän ja yhteiskuntasuhderyhmän toiminnassa. Partiossa opittuja taitoja on huikea mahdollisuus hyödyntää ja kehittää kaupunginvaltuutettunakin; arvot, yhdessä tekeminen, vastuun jakaminen, hyvä johtajuus, tekemällä oppiminen ja toimeen tarttuminen, hyvinvointiin tähtääminen yhdessä suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Lahti

Valtuutettu

Uosukainen, Kimi

Oma lippukunta

Lahden Siniset

Puolue

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Kuntapäättäjänä haluaisin haluan vaikuttaa seuraavan viiden visioni toteutumiseen:
1) Lahti luo Suomen parhaat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle.
2) Lahti mahdollistaa kaupunkilaisten sujuvan arjen.
3) Kaupungin taloutta tasapainotetaan sosiaalisesti kestävällä tavalla.
4) Elinvoiman vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen vaativat tekoja
5) Lahdessa sekä Päijät-Hämeessä uskalletaan uudistua ja etsiä uusia tapoja toimia
Erityisen tärkeää on panostaa lasten ja nuorten kasvuun, sillä se on investointi kaupungin tulevaisuuteen. Lahdesta tulee kasvaa lasten ja nuorten kunta, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat korkealaatuiset ja nuorisolähtöiset palvelut. Tulevaisuuden nuorisomyönteinen kunta takaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden sivistykseen, harrastamiseen, terveelliseen ympäristöön, omaehtoiseen toimintaan ja aktiivisuuteen. Lapset ja nuoret luovat Lahden elinvoimaa.

Laihia

Valtuutettu

Tiala, Kati

Oma lippukunta

Laihian Eräpojat ja Tytöt

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Haluan vaikuttaa lasten ja nuorten elämään toimivan varhaiskasvatuksen ja hyvin suunnitellun ja toteutetun perusopetuksen myötä. Hyvältä pohjalta on helpompi ponnistaa omille siiville.

Lappeenranta

Valtuutettu

Lampi, Timo

Nettisivut

timolampi.net

Oma lippukunta

Lappeenrannan Walliveljet

Puolue

Suomen Keskusta

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Vaaliohjelmani:
Turvata lasten ja nuorten koulunkäyntiä koko Lappeenrannassa. Turvallisissa kouluissa!
Rakentaa kokonaiskuvaa liikuntapaikkasuunnitelmasta kaikille lappeenrantalaisille.
Rakentaa vastuullista tulevaisuutta Lappeenrannalle.
Tuoda lähidemokratiaan käytäntöä ja nopeampia tuloksia.
Työskennellä Eksoten strategian tukemiseksi potilasta ja hänen omaisiaan kuunnellen.

Lempäälä

Valtuutettu

Aspila, Riina

Nettisivut

wordpress.com

Oma lippukunta

Erä-Pirkot

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vastuun siirtyessä kunnilta maakunnille, kuntaan jää isoimmaksi tehtäväksi vastata koulutuksen ja vapaa-ajan palveluista. Haluan, että Lempäälässä kunta, järjestöt ja paikalliset yhdistykset voisivat yhdessä tehdä töitä lasten ja nuorten harrastamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.
Nuoret mukaan päättämään nuorisoa koskevista asioista. Aktiivinen nuorisovaltuusto otettava mukaan kunnan päätöksentekoon huomattavasti aktiivisemmin kuin mitä se on tällä valtuustokaudella ollut.
Digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen niihin toimiin, jossa sen on järkevää ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Kunnanvaltuuston ja lautakuntien tulee ottaa käyttöön sähköiset asiatkirjat. Jätin valtuustokaudella aloitteen asiasta ja nyt jo osa lautakunnista ja kunnanhallitus kokoustaa sähköisten asiakirjojen kanssa.
Kuntalaisvaikuttaminen keskiöön. Lempäälä on Suomen asukastyytyväisin kunta ja myös pysyy sellaisena, kun kuntalaisvaikuttamisen kanavia lisätään ja kehitetään. Samalla avataan päätöksentekoa avoimempaan suuntaan. Lähidemokratia työssä mukana olleena tiedän, että hommaa riittää!