Maakuntavaalit

http://alueuudistus.fi/maakunnat2020

Suomessa saatetaan järjestää historian ensimmäiset maakuntavaalit mahdollisesti europarlamenttivaalien kanssa toukokuun 26. päivä. Vaalien moneen kertaan vaihtunut ajankohta on yhä epävarma.

Maakuntavaaleissa on tarkoitus valita maakuntavaltuustot, jotka käyttävät ylintä päätösvaltaa Suomeen perustettavissa uusissa maakunnissa. Maakuntavaltuustot päättävät maakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Maakuntavaltuusto muun muassa asettaa maakuntahallituksen, valitsee maakuntajohtajan ja päättää maakunnan talousarviosta.

18 maakuntaa ottaa vastuulleen muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen myötä. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ely-keskuksista, te-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista. Esimerkkeinä mainittakoon pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, yritys- työ- ja elinkeinopalvelut, maakuntakaavoitus, vesihuollon suunnittelu ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Lisätietoa alueuudistuksesta oman maakuntasi alueella löydät http://alueuudistus.fi

Lähteenä tekstissä käytetty Aamulehden artikkelia 11.10.2018