Partiotaustaiset valtuutetut

Tältä sivustolta löydät kuntavaaleissa valtuutetuiksi tai varavaltuutetuiksi yltäneitä partiolaisia. Paljon onnea valtuustotyöskentelyyn! #partiolainenvaikuttaa

AKAA

Valtuutettu: Toivonen, Maija
Nettisivut: https://www.facebook.com/kuntavaaliehdokasMaija/
Oma lippukunta: Toijalan Eräveikot
Puolue: Kokoomus (sit.)
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Tavoitteeni on lisätä kunnan toimista tiedottamista ja lisätä toimien läpinäkyvyyttä. Haluan varmistaa omalta osaltani että oma kuntani tekee oikeita ja laillisia ratkaisuja. Haluan varmistaa turvallisen ja terveellisen arjen.

ASKOLA

Valtuutettu: Kurki, Sanna
Nettisivut:
Oma lippukunta: Kirnun Kiertäjät
Puolue: Suomen Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa siihen, että kuntalaisten hyvinvointi paranee.

ESPOO

Valtuutettu: Hopsu, Inka
Nettisivut: www.inkahopsu.fi
Oma lippukunta: Kauka-Kuutit
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen johtanut tämän kauden Espoon Vihreää valtuustoryhmää ja ollut varapuheenjohtajana Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Tärkeimpinä vaatimuksinamme meillä vihreillä on ollut säilyttää lapsia ja nuoria koskevien palveluiden hyvä laatu. Jatkan työtä sen eteen, ettei opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta säästetä, ryhmäkoot päiväkodeissa tai kouluissa eivät saa kasvaa liian suuriksi, valinnaisaineita ja monipuolista kielivalikoimaa tarvitaan jatkossakin ja koulurakennusten hyvästä sisäilmasta ja kouluruuan laadusta ei parane tinkiä. Opinto-ohjaukseen, oppilashuoltoon ja kiusaamisen vastaiseen työhön kannattaa kouluissa panostaa. Nuorisotyön ja nuorten kanssa toimivien seurojen ja yhdistysten resurssista tulee huolehtia. Syrjäytymisen ennaltaehkäisy kannattaa! Nuorten mielenterveyspalvelut ja omat työllistymistoimet ovat myös tärkeitä tapoja tukea nuorten hyvinvointia, sama pätee toki vanhemmillakin. Erikoistuneet palvelut ovat kuitenkin osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi.
Maailma on globaali ja suuri joukko turvapaikanhakijoita on saapunut viime vuosien aikana Espooseenkin. Teen työtä sen eteen, että kuntamme ottaisi tulijat hyvin vastaan. Tein aloitteen paperittomien terveydenhoidon mahdollistamisesta ja se hyväksyttiinkin raskaana olevien ja alaikäisten osalta. On tärkeää, että maahanmuuttajien suomen kielen oppiminen pääsee nopeasti alkuun ja nuoret saadaan mukaan opiskelemaan tai työelämään mahdollisimman pian. Tätä työtä olen tukenut ja onnistuimme Espoossa hienosti alaikäisten koulupaikkojen järjestämisessä. Espoo vastaanotti viime vuonna maan eniten alaikäisiä yksin tulleita pakolaisia.
Monimuotoisen luonnon säilymisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi olen myös sitoutunut toimimaan. Olemme esittäneet Espoon keskuspuiston suojelualueiden laajentamista. Nuuksion suhteen voimme kiittää partiolaistenkin aktiivista työtä puhtaasta luonnosta nauttiessamme. Olen neuvotellut rahoitusta kaupungin virtavesien ja kalateiden hoitoon. Espoo päätti myös hienosta ilmasto-ohjelmasta, jonka toteutusta täytyy seuraavalla valtuustokaudella rivakasti edistää, tavoitteena hiilivapaa Espoo!
Kaupungin tiukan taloustilanteen kanssa täytyy etsiä tasapaino, jossa tuleville sukupolville ei jää liikaa velkaa maksettavaksi, ei lainojen, korjaamattomien rakennusten, pysähtyneen raideverkon, tuhoutuneen luonnon tai heikentyneen koulutustason muodossa. Työllisyystilanne on yksi tärkeä ratkaisunavain tässä. Näen, että pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten tukeminen on järkevää ja kustannustehokasta elinkeinopolitiikkaa.
Nuorten tulee saada osallistua päätöksentekoon. Haluan tukea Espoon nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksia ja miettiä myös muita väyliä, kuinka nuoria kuullaan ja he pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin. Olisipa hienoa, jos nuorten äänestysaktiivisuus joskus kipuaisi vanhemman väestön ohi. Tervetuloa mukaan vaikuttamaan, vähintään äänelläsi!

Valtuutettu: Hyrkkö, Saara
Nettisivut: www.saarahyrkko.fi
Oma lippukunta: Koudat ry
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
“Hyvässä kaupungissa on kiva asua, helppo liikkua sekä mahdollisuus kouluttautua ja tehdä työtä. Haen jatkokaudelle kaupunginvaltuustoon, koska haluan jatkaa työtäni ihmisläheisen, kekseliään ja avoimen Espoon puolesta. Kaupunginvaltuutettuna teen töitä sen puolesta, että: – Kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Turvataan päiväkotien ja koulujen rahoitus, monipuolinen kurssitarjonta lukioissa ja lähiopetus amiksissa. Korjataan homekoulut viivyttelemättä. – Kaupunkiin kaavoitetaan lisää kohtuuhintaista asumista ja opiskelija-asuntoja. Satsataan sujuvaan, edulliseen ja esteettömään joukkoliikenteeseen. Rakennetaan Raide-Jokeri ja parempia pyöräteitä. – Päätökset tehdään avoimesti, reilusti ja tutkittuun tietoon perustuen. P.S. Aloitteestani espoolaisnuorille tarjotaan maksutonta ehkäisyä, Matinkylä-Olarissa kokeillaan ensi kesänä kaupunkipyöriä ja kaupungin laskut julkaistaan nykyään avoimena datana.”

Varavaltuutettu: Otsolampi, Helka
Nettisivut: https://www.facebook.com/helkkuo/
Oma lippukunta: Kauka-Kuutit
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
“Partiossa olen oppinut mm. sen, että paremmalla johtamisella saa ihmeitä aikaan. Niinpä haluan parempaa johtamista Espooseen. Kaupunki työllistää ison joukon ammattilaisia mm. päiväkodeissa, kouluissa, hoivakodeissa ja kaupunkisuunnittelussa. Motivoituneet työntekijät, joilla on tiedossa selkeä yhteinen tavoite ja riittävät resurssit, tekevät parempaa “tulosta”. Yhteiset verorahat täytyy käyttää mahdollisimman tehokkaasti asukkaille tärkeisiin palveluihin – ei ole yhdentekevää miten asioita tehdään. Annetaan työntekijöille vapautta miettiä keinoja, joilla tavoitteisiin päästään. Palkitaan tuloksista ja panostetaan läpinäkyvyyteen ja viestintään. Avoimuus lisää luottamusta kaupungin toimintaan. Kaupungin kannattaa tehdä ennakkoluulottomasti yhteistyötä yritysten ja järjestöjen kanssa, mutta kaikki ei saa olla kaupan.
Puolustetaan päivähoitoa. Laadukas ja edullinen varhaiskasvatus on perheiden paras kaveri. Pidetään sen laadusta kiinni. Huolehditaan, että päiväkodeissa on riittävästi päteviä hoitajia ja säilytetään tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon jatkossakin. Oikeuden rajaaminen iskee juuri heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin, jotka hyötyvät varhaiskasvatuksesta eniten. Samoin se rikkoo lasten ystävyyssuhteita jos osa-aikaisia lapsia siirretään ryhmistä ja päiväkodeista toisiin vanhempien työmarkkinatilanteen mukaan. Annetaan päiväkotien ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle mahdollisuuksia kehittää omaa työtään eikä säästetä vääristä paikoista. Sama pätee tietysti kouluihin. Homekoulut on laitettava kuntoon nyt – korjauksiin lisää rahaa, tehokasta toimintaa ongelmien ilmaantuessa ja avointa viestintää. Tulevaisuudesta säästäminen tulee kalliiksi.
Pelastetaan lähiöt. Espoo rakentuu viiden aluekeskuksen varaan, mutta niitä ympäröiviä lähiöitä pitää myös kehittää ja tunnistaa erilaisten alueiden mahdollisuuudet ja ongelmat. Otetaan kaikki mukaan kehittämään omia lähialueitaan ja luodaan mahdollisuuksia yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin. Näin varmistetaan, että erilaiset ihmiset tuntevat alueen omakseen. Hyvästä meiningistä hyötyvät niin asukkaat kuin paikalliset yritykset ja järjestötkin. Luodaan mahdollisuuksia fiksuun ja lähiluontoa säästävään täydennysrakentamiseen palveluiden läheisyyteen. Luodaan paikkoja, joissa on kiva liikkua kävellen ja pyörällä. Varmistetaan, että lapsille ja nuorille on edullisia harrastusmahdollisuuksia lähellä kotia.
Politiikassa kukaan ei saa mitään aikaiseksi yksin ja olen sitoutunut Espoon Vihreiden vaaliohjelmaan ja lupaan edistää sen tavoitteita yhdessä vihreän joukkueen kanssa.”

 

Valtuutettu: Vuornos, Henrik
Nettisivut: henrikvuornos.fi
Oma lippukunta: Pitkäjärven vaeltajat
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa modernin, avoimen ja eteenpäin katsovan kaupungin puolesta. Kaupungin, jossa panostetaan koulutukseen, pidetään niin lähipuistoista kuin Nuuksiosta huolta, rakennetaan kaupunkia myös sellaisille espoolaisille, jotka eivät vielä asu siellä, sekä panostetaan siihen, että kulttuuri on kaikkien saavutettavissa.

HAMINA

Valtuutettu: Räsänen, Katja Kala
Nettisivut: www.kalarasanen.fi
Oma lippukunta: Nuotio-Vehkat ry
Puolue: vihreät (sit)
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluaisin vaikuttaa siihen, että vahävaraisia ja heidän käyttämiään palveluita tuetaan, nuoria kuunnellaan ja vanhuksia kunnioitetaan. Haluaisin, että pienetkin koulut pysyisivät toiminnassa ja ryhmäkoot kohtuullisina. Haluan vaikuttaa siihen että luontomme monimuotoisuus ja puhtaus säilyy tulevaisuudessakin, jotta tulevaisuudessakin on metsiä joihin mennä retkeilemään ja puhtaita järviä joiden antimista nauttia. Haluan että kunnassani on lapsilla ja nuorilla mahdollisuus harrastaa oman perheen taloudellisesta tilasta riippumatta.

HEINOLA

Valtuutettu: Väli-Torala, Venla
Nettisivut:
Oma lippukunta: Myllykylän Harjuvuokot ry
Puolue: Kansallinen kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Koulujen uudisrakentaminen on prioriteettilistani kärjessä. Uusien koulurakennusten tulee tukea oppimista parhaalla mahdollisella tavalla ja tilaratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös uusi opetussuunnitelma.
Toisena teemanani on ennaltaehkäisy mm. liikunnan avulla. Etsivä nuorisotyö on tärkeää ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria tulee aktivoida ja auttaa.
Kolmantena asiana nostaisin esiin talouden tasapainon ja tulevasta sote-uudistuksesta johtuva tarve yksinkertaistaa hallintorakenteita.

HELSINKI

Valtuutettu: Apter, Ted
Nettisivut: www.tedapter.fi
Oma lippukunta: Sjöscoutkåren Seaboys
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Suomen ainoassa metropolissa eli Helsingissä on kyettävä lisäämään kaupungin vetovoimaa eli sen houkuttelevuutta asumiselle, työskentelylle ja yritysten investoinnelle. Tämä tehdään panostamalla etenkin kansainvälistymiseen, koulutukseen ja liikenneyhteyksiin.
Vain siten voidaan pitää jatkossa huolta siitä,
koulutukseen, päiväkotipaikkoihin, varhaiskasvatukseen,
maahanmuuttajien fiksuun kotouttamiseen, suurin liikennehankkeisiin
joukkoliikenteeseen ja muun Suomen tukemiseen riittää resursseja.

Varavaltuutettu: Gebhard, Elisa
Nettisivut: http://elisagebhard.fi/
Oma lippukunta: Helsingin Hakatytöt
Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Helsinki kasvaa, nuortuu ja monikulttuuristuu voimakkaasti. Muutos luo mahdollisuuksia, kun työelämä kehittyy ja teknologia vauhdittaa kansainvälistymistämme. Uudet helsinkiläiset tulevat paitsi maakunnista, myös ympäri maailmaa. Moni tulee kaupunkiin työn tai opintojen perässä, ja kaupungin täytyy olla asukkaidensa näköinen. Siksi tarvitsemme panostuksia palveluihin, joukkoliikenteeseen ja kulttuuriin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Myöskään sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä ei saa unohtaa.

 

Valtuutettu: Sazonov, Daniel
Nettisivut: www.danielsazonov.fi
Oma lippukunta: Huipunvaltaajat
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan rakentaa Helsingistä menestyvän eurooppalaisen Metropolin. Tähän tarvitaan juuri nyt: 1) Tiiviimpää kaupunkia, edullisempia asuntoja ja sujuvampaa liikennettä 2) Panostuksia maailmanluokan yliopistoomme, huippulukiot ja erinomaiset peruskoulut 3) Edullisia harrastuksia, lähiliikuntapaikkoja ja elävää kaupunkikulttuuria 4) Järkevän tiukkaa taloudenpitoa ja uudenlaisia digitaalisia palveluita.

HÄMEENLINNA

Varavaltuutettu: Hieta, Mikko
Nettisivut: fb.com/mikkohieta
Oma lippukunta: Kaskenkaatajat
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen kuntapolitiikassa erityisesti keskittynyt toisen asteen koulutuksen kysymyksiin. Haluan varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikan peruskoulun jälkeen. Haluan myös tiivistää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistoimintaa niin että nuorille on tarjolla monipuolisia opintopolkuja, joihin voi sisällyttää yleissivistäviä ja ammatillista osaamista vahvistavia elementtejä.

Valtuutettu: Kankaanpää, Jenna
Nettisivut:
Oma lippukunta: Jaarlin Pojat ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Lasten ja nuorten osallisuuteen kunnissa pitää panostaa. Lapsibudjetointi sekä lasten ja nuorten kuuleminen kaikessa päätöksenteossa on tärkeää. Harrastusmahdollisuuksia tulee vaalia ja tukea niitä tasapuolisesti. Myös lasten harrastuksiin hakeutumiseen on syytä kiinnittää huomiota,sillä aktiivinen osallistuminen on parasta lääkettä syrjäytymistä vastaan!

II

Varavaltuutettu: Alamäki, Saara
Nettisivut:
Oma lippukunta: Illinkiertäjät ry
Puolue: Keskusta (sit.)
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen toisen vuoden opiskelija Iin lukiossa ja olen erittäin kiitollinen mahdollisuudesta toisen asteen opintoihin kotipaikkakunnalla. Haluan varmistaa, että myös tulevaisuudessa nuorilla on sama mahdollisuus tasokkaaseen koulutukseen kotoa käsin. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet pitää myös säilyttää monipuolisena, jotta kunnan elinvoima ja viihtyvyys pysyvät yllä tuleviksikin vuosiksi. Etenkin ilmaisiin tai edullisiin harrastuksiin on panostettava, joista mm. partio on hyvänä esimerkkinä tällaisesta harrastuksesta.

Varavaltuutettu: Kiviniemi, Seppo
Nettisivut:
Oma lippukunta: Illinkiertäjät ry
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Nuorison harrastusmahdollisuuksiin, kaavoitus asioihin ja koulutus- ja opiskeluasioihin

IITTI 

Valtuutettu: Mertakorpi, Siiri
Nettisivut: https://www.facebook.com/mertakorpisiiri/?ref=ts&fref=ts
Oma lippukunta: Kymen Kotkat ry
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Moikka! Olen Siiri Mertakorpi 26-vuotias kuntavaaliehdokas Iitistä. Kuntapäättäjänä haluaisin vaikuttaa siihen, että iittiläiset nuoret osallistuisivat aktiivisesti paikalliseen päätöksentekoon. Tässä tärkeä rooli on  kouluilla, yhdistyksillä ja kunnalla itsellään. Koulun oppilaskunnassa, nuorisoseurassa tai paikallisessa partiolippukunnassa vaikuttaminen kasvattaa vastuunkantoon ja rohkaisee oman mielipiteensä ilmaisemiseen. Niiden toimintaedellytyksiä tulee aktiivisesti tukea.
Kuntapäättäjänä olisin sitoutunut tukemaan Iitin nuorisovaltuuston toiminnan uudelleenkäynnistämistä. Iitin kunnan on huolehdittava nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä ja sillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialoilla. Kunnassa päätetään monista nuoria koskevista asioista, joissa nuoret ovat itse parhaita asiantuntijoita. Päättävissä pöydissä istuminen takaa sen, että nuorten ääni tulee todella kuuluville.
Minulle itselleni on myös tärkeää, että Iitissä on tulevaisuudessakin oma lukio.
#siksisiiri Iitin kunnanvaltuustoon!”

JOENSUU

Valtuutettu: Kärkäs, Joakim
Nettisivut: www.joakimkarkas.fi
Oma lippukunta: Rantakylän Rämpijät ry
Puolue: SDP
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Lapsille on taattava kouluissa laadukas opetus, sopivat ryhmäkoot sekä puhdas sisäilma. Kuntien on otettava enemmän vastuuta myös opiskelijoiden hyvinvoinnista valtion leikatessa sivistyksestä.
Harrastus- ja järjestötoimintaa on tuettava paremmin. Sen syrjäytymistä ehkäisevä ja mielenterveyttä tukeva vaikutus on merkittävä – ikään katsomatta.
Ympäristönäkökulmat on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja palveluita tulee kehittää tasapuolisesti.

JYVÄSKYLÄ

Varavaltuutettu: Taskinen, Timo
Nettisivut: https://www.facebook.com/timot.taskinen
Oma lippukunta: Vaajan Valppaat
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen vihreä kaupunginvaltuutettu Jyväskylässä ja perheellinen partiolainen. Partiossa olen tukevana aikuisena vetänyt kolme sarjaa sudenpentuja sekä ollut lippukunnan hallituksessa sihteerinä, varapuheenjohtajana ja taloudenhoitajana.
Perheemme omat lapset ovat juuri aikuistumassa ja vuoden verran olemme olleet sijaisvanhempia yhdeksän vuotiaalle tytölle. Jo neljäntoista vuoden ajan olemme toimineet Pelastakaa lapset -tukiperheenä. Kunnallisia luottamustehtäviä minulla on kaupunginvaltuuston lisäksi Talouskeskus liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajuus ja vuoden 2016 loppuun saakka lukioliikelaitoksen johtokunnan jäsenyys. Vihreissä vien nuorten ja lapsiperheiden asioita eteenpäin. Lapsille ja nuorille on rakennettava hyvä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ehkäisevään työhön on panostettava kaikin tavoin hyvinvoinnin edistämiseksi ja loppujen lopuksi myös kustannusten säästämiseksi. Vahva kunnallinen elinvoima tuo hyvinvointia kuntaan pitkällä aikavälillä ja samalla uusia työpaikkoja ympäristöstämme huolehtien.

 

JÄRVENPÄÄ

Valtuutettu: Kamunen, Olli
Nettisivut: fb.me/kamunen2017
Oma lippukunta: Järvenpään Scoutit – Järvenpää Scouts ry
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Kuntapäättäjänä haluan erityisesti vaikuttaa lasten ja nuorten asioihin. Vapaaehtoistyö ja sen tukeminen on myös sydäntäni lähellä. Kuntapäättäjänä haluan pitää päätöksenteon osaltani avoimena, reiluna ja tasapuolisena.

KAARINA

Valtuutettu: Kuusisto, Tero
Nettisivut: www.terokuusisto.fi
Oma lippukunta: Kuusiston Linnanyrjänät ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Monissa paikoissa jo tuonut esille, että terve toimiva kunta on kaikille hyväksi. Mietitään asiat kerralla kuntoon ja tehdään asiat tehokkaasti ja järkevästi käymättä kuntalaisten kukkarolla.
Vaikka ollaan tietyn puolueen ehdokkaana, niin se ei tarkoita sitä, että ajetaan heidän asioita. Tärkeintä on katsoa asioita kunnan ja kuntalaisten parhaaksi. Se miten siihen päästä, on kyse kunkin ehdokkaan arvovalinnoista ja näkemyksistä.
Kaavoistus- ja rakennuslautakunnan jäsenenä nämä asiat ovat luonnollisesti lähellä sydäntä, mutta siellä voi myös katsoa muiden tärkeiden asioiden perään. Kahden tyttären isinä lapset ja nuoret ovat kaikkein lähimpänä sydäntä. Nuorissa on kuitenkin meidän tulevaisuus ja on meidän tehtävä pitää huoli siitä, että se tulevaisuus on turvattu ja hyvä. Kuten hekin sitten aikanaan.

Varavaltuutettu: Pentti, Niko
Nettisivut: https://www.facebook.com/NikoPenttiKaarinanKokoomus/
Oma lippukunta: Turun Metsänkävijät
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan toimia lasten ja nuorten parhaaksi, edistää yrittäjien asiaa sekä huolehtia ympäristön säilymisestä. Partiolaisen kunniasanalla.

Valtuutettu: Ranne, Juuso
Nettisivut: https://www.facebook.com/rannejuuso
Oma lippukunta: Mustavuoren Sissit
Puolue: SDP
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
1) Useampien kuntalaisten tasapuolisempaan mahdollisuuteen osallistua Kaarinalaisen yhteisöön.. mm. osallistumisen kynnyksen alentamista paikallisharrastuksiin, paikallisiin koulutuksiin, virkistäytymistiloihin ja yleisiin tilaisuuksiimme.
2) Kylätoiminnan elävöittämiseen, kaarinalaisten juurten vahvistamiseen ja vahvan kotiseutuhengen mukaiseen ilakointiin
3) Kaarinalaisen Yrittäjän arjen helpottamiseen ja Kaarinan yrityskentän menestymiseen (notkeuttaen viranomaispuolta, nostattaen kaupungin yritysten imagoa ja lisäten uusille toimitilamahdollisuuksia … )
4) Yleiseen päätöksentekemisen positiviseen henkeen ja yhä useampien kaarilaisten vilkkaampaan osallistumiseen oman kylän päätösten tekemiseen. Kaikkien ideat kuuluviin – myös hiljaisempien!”

KAJAANI

Valtuutettu: Keränen, Silja
Nettisivut: www.siljakeranen.fi
Oma lippukunta: Kajaanin Korvenpojat ry
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
“Yritä jättää tämä maailma parempana kuin sen löysit.” Tämä B-P:n sanoma on tänä päivänä erittäin ajankohtainen. Olen ollut kaupunginvaltuutettuna nyt yhden kauden ja toivon saavani jatkaa. Toimia edelleen sen eteen, että meillä kaikilla kajaanilaisilla on hyvä olla, että tänne muuttaa uusia asukkaita, ja että kaupunki panostaa kestävään kehitykseen.
Olen kolmikymppinen pienen ihanan taapertajan äiti. Päivätyöni on Kainuun Edulla, tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvässä kansainvälisessä Baltic TRAM -hankeessa. Partiossa olen nyt Korvenpoikien ansiomerkkivastaava sekä Kainuun partiohistoriikin työryhmässä. Ihan mahtavia senioriopestejä – kuten nuorisojärjestössä kuuluukin! 🙂 Tätä ennen olen johtanut Korvenpoikia kahteen otteeseen: 2003 ja 2013-14. Siinä välissä toimin aktiivisesti SP:ssä: koulutusvaliokunnassa, peruskirjaan uudistamassa, aluetyössä ja vuoden 2011 SP:n hallituksen jäsenenä.
Tosi aktiivisen partiotekemisen jälkeen maailmanparannusintoni suuntautuu nyt politiikassa toimimiseen. Mielekästä se on, vaikkei aina niin mukavaa. Olen politiikassa mukana, jotta tulevillakin sukupolvilla on mahdollisuus hyvään elämään tällä maapallolla. Tällä hetkellä tuntuu, että se ei lainkaan itsestäänselvyys ja että sen eteen pitää oikeasti toimia. Kajaanin kaupunginvaltuutettuna se tarkoittaa ilmastonmuutoksen hillintätoimia kuntatasolla (kävely, pyöräily, joukkoliikenne, energiaratkaisut), lähiluonnon monimuotoisuutta (järkevää metsänhoitoa – osa kohteista suosiolla rauhaan) sekä sitä, että kaikilla kajaanilaisilla on hyvä olla (panostetaan lapsiin ja nuoriin (mm. päivähoitoon), panostetaan koulutukseen ja kannetaan oma vastuumme maailman hädänalaisista). Näiden asioiden eteen haluan toimia edelleen kaupunginvaltuutettuna.
Päätös on sinun.

KARKKILA

Valtuutettu: Pietiläinen, Outi
Nettisivut:
Oma lippukunta: Raudanreippaat
Puolue: Keskusta (sitoutumaton)
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluaisin vaikuttaa siihen, että Karkkilassa kuunneltaisiin herkemmin kaupunkilaisten mielipiteitä, ajatuksia ja ehdotuksia. Vuoropuhelua asukkaiden, virkamiesten ja luottamushenkilöiden kesken pitää parantaa. Haluan kohdella päätöksissäni kaikkia kaupunkilaisia oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti.

 

KUUSAMO

Valtuutettu: Kemppainen, Elina
Nettisivut: www.elinakemppainen.net
Oma lippukunta: Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot ry.
Puolue: Suomen Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Elin(a)voimaa Lapsiperheiden, Ikäihmisten ja Nuorten Arkeen Koti-Kuusamossa. Ole mukana päättämässä, miten 15 500 kuusamolaisen huomista parannetaan.
Olen 34-vuotias toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja yhteiskuntatieteilijä (pääaine: sosiaalityö), partiolainen ja 6-vuotiaan pojan äiti. Ensimmäiset neljä vuotta olin kaupunginvaltuustotyöskentelyn lisäksi perusturvalautakunnan jäsen, ja nyt viimeiset reilut neljä vuotta olen ollut kaupunginhallituksen jäsen ja vammaisneuvoston puheenjohtaja. Kirkon puolen luottamushommissa olen Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston pj:na, Oulun hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenenä ja Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen maallikkojäsenenä. Pohjois-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnassa olen Kuusamon kaupungin edustajana.
Partiossa olen ollut ensimmäiseltä luokalta, sudenpennusta lähtien, ja vuosien aikana monet pestit ovat tulleet tutuiksi (esim. laumanjohtaja, sihteeri, akela, ALPKJ, koulutusvastaava, lippukunnanjohtaja, kesäleirinjohtaja, adventtikalenterivastaava etc.). Piirin tasolla Pohjanmaan Partiolaisissa olen mukana koulutusryhmän ja yhteiskuntasuhderyhmän toiminnassa. Partiossa opittuja taitoja on huikea mahdollisuus hyödyntää ja kehittää kaupunginvaltuutettunakin; arvot, yhdessä tekeminen, vastuun jakaminen, hyvä johtajuus, tekemällä oppiminen ja toimeen tarttuminen, hyvinvointiin tähtääminen yhdessä suhteessa toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön.

LAHTI

 

Varavaltuutettu: Uosukainen, Kimi
Nettisivut: www.kimiuosukainen.fi
Oma lippukunta: Partiolippukunta Lahden Siniset ry.
Puolue: SDP
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Kuntapäättäjänä haluaisin haluan vaikuttaa seuraavan viiden visioni toteutumiseen:
1) Lahti luo Suomen parhaat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle.
2) Lahti mahdollistaa kaupunkilaisten sujuvan arjen.
3) Kaupungin taloutta tasapainotetaan sosiaalisesti kestävällä tavalla.
4) Elinvoiman vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen vaativat tekoja
5) Lahdessa sekä Päijät-Hämeessä uskalletaan uudistua ja etsiä uusia tapoja toimia
Erityisen tärkeää on panostaa lasten ja nuorten kasvuun, sillä se on investointi kaupungin tulevaisuuteen. Lahdesta tulee kasvaa lasten ja nuorten kunta, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat korkealaatuiset ja nuorisolähtöiset palvelut. Tulevaisuuden nuorisomyönteinen kunta takaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden sivistykseen, harrastamiseen, terveelliseen ympäristöön, omaehtoiseen toimintaan ja aktiivisuuteen. Lapset ja nuoret luovat Lahden elinvoimaa.

LAIHIA

Varavaltuutettu: Tiala, Kati
Nettisivut:
Oma lippukunta: Laihian eräpojat ja -tytöt
Puolue: Suomen Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa lasten ja nuorten elämään toimivan varhaiskasvatuksen ja hyvin suunnitellun ja toteutetun perusopetuksen myötä. Hyvältä pohjalta on helpompi ponnistaa omille siiville.

LAPPEENRANTA

 

Varavaltuutettu: Lampi, Timo
Nettisivut: http://www.timolampi.net/
Oma lippukunta: Lappeenrannan Walliveljet
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
“Vaaliohjelmani:
Turvata lasten ja nuorten koulunkäyntiä koko Lappeenrannassa. Turvallisissa kouluissa!
Rakentaa kokonaiskuvaa liikuntapaikkasuunnitelmasta kaikille lappeenrantalaisille.
Rakentaa vastuullista tulevaisuutta Lappeenrannalle.
Tuoda lähidemokratiaan käytäntöä ja nopeampia tuloksia.
Työskennellä Eksoten strategian tukemiseksi potilasta ja hänen omaisiaan kuunnellen.

LEMPÄÄLÄ

Valtuutettu: Aspila, Riina
Nettisivut: https://aspila.wordpress.com
Oma lippukunta: Erä-Pirkot ry.
Puolue: Kansallinen Kokoomus rp.
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vastuun siirtyessä kunnilta maakunnille, kuntaan jää isoimmaksi tehtäväksi vastata koulutuksen ja vapaa-ajan palveluista. Haluan, että Lempäälässä kunta, järjestöt ja paikalliset yhdistykset voisivat yhdessä tehdä töitä lasten ja nuorten harrastamisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.
Nuoret mukaan päättämään nuorisoa koskevista asioista. Aktiivinen nuorisovaltuusto otettava mukaan kunnan päätöksentekoon huomattavasti aktiivisemmin kuin mitä se on tällä valtuustokaudella ollut.
Digitaaliset palvelut ja niiden kehittäminen niihin toimiin, jossa sen on järkevää ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Kunnanvaltuuston ja lautakuntien tulee ottaa käyttöön sähköiset asiatkirjat. Jätin valtuustokaudella aloitteen asiasta ja nyt jo osa lautakunnista ja kunnanhallitus kokoustaa sähköisten asiakirjojen kanssa.
Kuntalaisvaikuttaminen keskiöön. Lempäälä on Suomen asukastyytyväisin kunta ja myös pysyy sellaisena, kun kuntalaisvaikuttamisen kanavia lisätään ja kehitetään. Samalla avataan päätöksentekoa avoimempaan suuntaan. Lähidemokratia työssä mukana olleena tiedän, että hommaa riittää!

Valtuutettu: Länsipuro, Harri
Nettisivut: www.lansipuro.fi/harri
Oma lippukunta: Harjun Pojat ry, Kangasala
Puolue: Kansallinen Kokoomus (Sit.)
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Lempäälän elinvoimaisuuden kehittäminen
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
Yrittäjyyden ja yritystoiminnan kehittymiseen Lempäälässä
Maakunta- ja sote-uudistusten muutosten hallitseminen paikallistasolla.

LIETO

Varavaltuutettu: Seppälä, Suvianna
Nettisivut: https://www.facebook.com/suvianna62/
Oma lippukunta: Liedon Eränkävijät
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa siihen, että kaikilla on mahdollisuus saada laadukasta peruskoulutusta ja toisen asteen koulutusta kunnassamme. On tärkeää luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus edes yhteen harrastukseen. Lähiliikuntapaikkoja on ylläpidettävä ja parannettava, ja julkisen liikenteen vuoroja lisättävä niin, että ne ulottuvat  koko kunnan alueelle. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että yrittäjämäinen asenne ja vastuu omasta elämästä koskettaisi mahdollisimman runsain määrin kuntalaisia.  Syrjäytymisen ehkäisemiseen on puututtava ajoissa ja annettava perheille tuki ajoissa, jo varhaiskasvatuksesta lähtien.  Partiotausta antaa erinomaiset  valmiudet yhteisten asioiden hoitoon.

MIKKELI

Varavaltuutettu: Kolmisoppi, Jenni
Nettisivut:
Oma lippukunta: Yöveden Waeltajat/Savon Saukot
Puolue: Kristillisdemokraatit
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Perheiden puolesta pitää puhua, esim. ryhmäkoot ovat asia, jossa ei voida säästää.Kuluvalla kaudella olen ollut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnassa, ja olen sen kokenut hyvin mielekkääksi ja näitä asioita haluan edelleen pitää esillä.

 

MUSTASAARI

Valtuutettu: Björninen, Karina
Nettisivut: https://www.facebook.com/karinabjorninenkunnallisvaaliehdokas/
Oma lippukunta: Ahjopartio ry
Puolue: Mustasaaren suomenkielisten kunnallisjärjestö
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen 35-vuotias kolmen lapsen äiti, sosiaali- ja terveysalan asiantuntija sekä kouluttaja. Minulle tärkeintä on turvallinen lapsiperheen arki. Hyvä arki koostuu toimivista peruspalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja turvallisesta ympäristöstä. Yli 25 vuoden kokemus mustasaarelaisesta vapaa-ajasta partion, koiraharrastamisen, liikunnan ja musiikkiopintojen kautta. Olen valmis valtuustoon työskentelemään yhteisten asioiden eteen!

MYNÄMÄKI

Valtuutettu: Jalkanen, Anna
Nettisivut:
Oma lippukunta: Mietoisten Kolopuutintit
Puolue: Kansallinen Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen, partioharrastuksen esille tuominen kaikille mahdollisena vapaa-ajan toimintana. Vaikuttaminen kunnan päätöksentekoon paikallisten lippukuntien etuja valvoen

NAANTALI

Varavaltuutettu: Mannerjoki, Viljo
Nettisivut: Www.facebook.com/Mannerjoki
Oma lippukunta: Jokikylän Pojat
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Nuorten asiat: koulutus ja vapaa-aika. Kulttuuri ja kaavoitus.

NURMIJÄRVI

Valtuutettu: Mäkelä, Outi
Nettisivut: www.outimakela.com
Oma lippukunta: Rajamäen Metsänkävijät
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Hyviin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin, kunnan työpaikkaomavaraisuuden parantamiseen, palveluiden monipuoliseen tarjontaan, opetuksen monipuolisuuteen ja koulujen kuntoon, sähköisiin palveluihin ja kunnan taloustilanteeseen. Listaa voisi jatkaa pidempäänkin, mutta kuulem mielelläni mitä toiveita sinulla olisi. Pistähän viestiä! 

PALTAMO

Varavaltuutettu: Mikkonen, Katariina
Nettisivut:
Oma lippukunta: Vaarojen vaeltajat ry
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan Paltamosta kunnan, johon on helppo palata. Oli sitten opiskellut muualla, käynyt etelässä katselemassa maailmaa, tai vain hallunnut joskus pois. Paltamossa on hienot mahdollisuudet kaikelle. Tulevaisuudessa täällä pitäisi olla enemmän työtä, lapsiperheitä ja kouluissa pitäisi riittää oppilaat. Nuorille pitäisi olla tekemistä koulun ulkopuolellakin ja heidän äänensä pitäisi kuulua myös kuntaan.
Koulujen ja varhaiskasvatuksen ongelmiin pitäisi puuttua ajoissa ja mm. siätilaongelmat eivät saisi sairastuttaa lapsia tulevaisuudessakaan. Ketään ei saa kiusata tai syrjiä. Nuorten syrjäytymiselle on keksittävä toimiva ratkaisu, ettei kukaan nuori jää enään väliinputoajaksi.

Valtuutettu: Saastamoinen, Jyri
Nettisivut: Vaarojen Vaeltajat
Oma lippukunta: Kokoomus
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Pidetään valot palamassa Paltamossa!
Terveyden asiat ovat myös lähellä sydäntä.

PARKANO

Valtuutettu: Kuivanen, Mauri
Nettisivut:
Oma lippukunta: Kipinäpartio ry.
Puolue: SDP
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Kunnan elinvoimaisuuteen, hyviin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

PELLO

Varavaltuutettu: Matti, Aapomikko
Nettisivut: aapomikko.fi
Oma lippukunta: Pellon Pailakat
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Pellossa eletään ja harrastetaan myös tulevaisuudessa.

PORI

Varavaltuutettu: Huhtapelto, Jenni
Nettisivut: www.jennihuhtapelto.fi
Oma lippukunta: Käppäräpartio
Puolue: Kansallinen Kokoomus rp
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan olla mukana tekemässä Porista todellista lasten ja nuorten kaupunkia. Paljon hyvää löytyy nytkin, mutta paljon on vielä tekemättä. Harrastastuksen mahdollistaminen jokaiselle lapselle ja nuorelle, lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja lisääminen sekä nuorten vapaa-ajanviettopaikkojen ja nuorisotilojen kunnosta huolehtiminen ovat konkreettisia keinoja lisätä kaupungin viihtyisyyttä myös nuorimmille asukkaille ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Peruskoulutuksen pitää olla laadukasta ja jatko-opiskelumahdollisuuksien monipuolisia, jotta aikuistuva nuori voi suunnitella jäävänsä kotikaupunkiinsa. Erillaisten tapahtumien, suurten ja pienten, järjestämistä kaupungissa pitää tukea ja mahdollistaa päättäjien toimesta, jotta elinympäristö säilyy vireänä.

PORNAINEN

Varavaltuutettu: Tikkanen, Joija
Nettisivut: https://www.facebook.com/joijatikkanenvaltuustoon/?fref=ts
Oma lippukunta: Pornaisten Solmu
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Pornaislaisille luonto on tärkeä. Pornaisista löytyy maaseudun rauhaa, vaikka asummekin ihan lähellä pääkaupunkiseutua. Tämä on lapsille turvallinen paikka kasvaa ja meillä on tilaa myös lemmikkien kanssa harrastamiselle. Nämä Pornaisille ominaiset piirteet tulevat myös vetämään kuntaan tarvittavia uusia asukkaita. Ja uusia veronmaksajiahan kunta tarvitsee aina. On tärkeää huolehtia, että näistä yhteisistä asioista pidetään hyvää huolta kunnan päätöksenteossa. Pornaisten asukkaiden peruspalveluiden on oltava kunnossa ja niitä tulee kehittää.
Kaunis luonto on Pornaisten valttikortti ja monille ihmisille, myös minulle, voimavara. Meidän on huolehdittava luontopoluistamme, liikuntapaikoistamme ja koirapuistostamme. Kaikista näistä upeista paikoista, joissa näemme ja koemme Pornaisten parhaita puolia. Tässä meillä on vielä mahdollisuutta parantaa. Kunnan taloutta on hoidettu maltilla, joten nyt on aika ja mahdollisuus esimerkiksi korjata rikkinäinen koirapuisto ja tarkastaa ulkoliikuntapaikkojen kunto. Vapaa-aikatoimeen panostaminen on osa ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja tämä kustannus kyllä maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.
Haluan aktiivisena yhdistys- ja luontoihmisenä osallistua kunnalliseen päätöksentekoon, tavoitteenani on varmistaa, että Pornaisissa on kaikkien hyvä asua ja harrastaa.
Haluan osaltani turvata ja kehittää Pornaisten julkisia palveluita. Julkinen liikenne, kevyen liikenteen väylät, luontopolkumme, liikuntapaikkamme ja koirapuistomme tarvitsevat kehittämistä ja huolenpitoa jotta kaikki pystymme nauttimaan näistä upeista paikoista Pornaisten parhaista puolista. Ja mielelläni näkisin Pornaisiin muuttavan myös näiden valttikorttiemme vakuuttamina uusia veronmaksajia.
Vaikka olenkin muuttanut kuntaan muualta, Pornaisista on tullut minulle tärkeä paikka. Olen valmis antamaan oman panokseni sen puolesta. Myös kunnanvaltuutettuna.

PUKKILA

Varavaltuutettu: Seppälä, Esa
Nettisivut:
Oma lippukunta: Pukkilan Partio
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Että kaikilla ikä ryhmillä olisi asiat kunnossa kunnan osalta.

 

RAISIO

Varavaltuutettu: Waris, Timo
Nettisivut: www.facebook.com/timo.waris2/
Oma lippukunta: Jokikylän Pojat ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Olen 51-vuotias sotilaspappi ja Jokikylän Poikien Tarpoja-luotsi Kallasen asuinalueelta.
Olen peruskoulutukseltani kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt 10 vuotta nuoriso- ja erityisnuorisotyössä pääkaupunkiseudulla. Työn ohessa opiskelin teologian maisteriksi ja nyt olen ollut puolustusvoimilla jo 20 vuotta.
Lasten, nuorten, nuortenaikuisten ja perheiden asiat ovat lähellä sydäntäni.
Raisiossa on turvattava peruspalvelut kestävällä tavalla kaikille. Heikoimmassa asemassa olevista on kannettava erityistä vastuuta. Koulujen toimintaa on tuettava ja kehitettävä antamalla kouluille lisäresursseja.
Vapaa-ajan lautakunnalle on anettava lisäreusrsseja, jolla voidaan tukea nuorten järjestötoimintaa mm. partiotoimintaa.
Tehdään yhdessä Raisiosta vielä parempi kaupunki asua ja elää.

RANUA

Varavaltuutettu: Liimatainen, Kim
Nettisivut:
Oma lippukunta: Partiolippukunta Kielaat
Puolue: Parempi Ranua
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan tuoda nuorten ääntä kuuluville sekä pyrkiä ajamaan nuorten etuja kunnassa.

RANTASALMI

Valtuutettu: Huupponen, Petra
Nettisivut:
Oma lippukunta: Urjan Varstat
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Rantasalmi olisi hyvä paikka asua ja elää niin lapsille kuin vanhuksille.

RAUMA

Varavaltuutettu: Hanni, Marianna
Nettisivut: https://m.facebook.com/mhvihrea/
Oma lippukunta: Rauman Partiotytöt
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
– Auttaa kuntalaisia siirtymään itsenäisiksi puhtaan energian tuottajaksi
– Tehdä Raumasta houkuttelevan kaupungin nuorille aikuisille sekä estää korkeakoulutuksen katoamista suuriin kaupunkeihin
– Tukea kaupungissa järjestettävää kulttuuritoimintaa

 

SALO

Valtuutettu: Vierjoki-Väätäinen, Karoliina
Nettisivut: https://www.facebook.com/vierjokivaatainen117/
Oma lippukunta: Perttelin Piketit
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Politiikan teemoista minulle tärkeimpiä ovat toimivat jokapäiväiset palvelut. Nämä palvelut, joita jokainen meistä tarvitsee eri elämänvaiheiden aikana, tulisi perustua asiakaslähtöisyyteen. Varhaiskasvatus ja koulutus ovat ne tulevaisuuden avaimet, jolla saadaan Suomen Salokin jälleen nousuun! Laadukkaalla koulutuksella ja sivistyksellä sijoitetaan tulevaisuuteen.

SIUNTIO

Valtuutettu: Koroma-Hintikka, Maria
Nettisivut: https://www.facebook.com/ehdokasmariakoromahintikka/
Oma lippukunta: Merimetsot ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Tulevaisuuden kunnassa monet nuoriin liittyvät asiat ovat keskeisiä. Koulujen kehittäminen vastaamaan ympäröivää maailmaa, pois perinteisestä luokissa teorian opiskelusta ja omien oppimismahdollisuuksien korostaminen ovat avainasioita. Erilaisten harrastusmahdollisuuksien varmistaminen siten, että kaikille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua ja ketään ei jätetä yksin. Tätä voisi toteuttaa yhä enemmän mm. koulujen ja erilaisten yhdistysten yhteistyöllä.
Nuorisotyöntekijöiden riittävä osaaminen ja halu toimia aktiivisesti roolissaan, ovat erityisesti pienellä paikkakunnalla tärkeitä. Tätä kautta voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä hyvissä ajoin ja vaikuttaa mm. jatko-opiskeluun sekä työpaikkojen löytymiseen. Päätökset pitää tehdä siten, että nuorista pidetään huolta.
Haluaisin myös luoda edellytyksiä sille, että lapset, nuoret ja vanhukset kohtaavat helpommin ja löytävät luontevan yhteyden toisiinsa.

TAMPERE

Valtuutettu: Backman, Henri
Nettisivut: Www.henribackman.fi
Oma lippukunta: Tampereen Kotkat
Puolue: Vihreä liitto
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Hyvää yhteistyöhön järjestöjen kanssa matalan kynnysten harrastuspaikkojen ylläpitämiseen. Hyvät ulkoilu- ja retkeilymaastot kaikkien käyttöön. Nuorten syrjäytymiseen päihde- ja mielenterveysongelmiin on taattava hyvät ehkäisevätpalvelut sekä riittävät resurssit hoitoon. Lisäksi kouluun riittävästi henkilökuntaa takamaan erilaisten oppijoiden hyvä koulunkäynti. Pyöräilyreittien parantamiseen Tampereella. Myös nuorten ääni pitää saada kuuluviin kunnanasukkaina mutta myös järjestöjen edustajina. Nuorille on opetettava ja tarjottava mahdollisuuksia päätöksentekoon esim. kutsumalla heitä asiantuntijoiksi. 

TURKU 

 

Valtuutettu: Ilvessalo, Saara
Nettisivut: www.saarailvessalo.net
Oma lippukunta: Turun Tähti-Tytöt
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan rakentaa eteenpäinkatsovaa, uutta luovaa ja vanhaa säilyttävää Turkua, jossa jokaisella on mahdollisuus kestävään ja hyvään arkeen. Tämä tehdään rakentamalla ja liikkumalla kestävästi, panostamalla koulutukseen, työlllisyyteen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin, tekemällä päätökset yhdessä sekä huolehtimalla tasa-arvosta.
Minulle erityisen tärkeitä teemoja vaaleissa:
1. Kestävää liikkumista ja viihtyisää lähiympäristöä
Rakennetaan ja liikutaan ekologisesti, viihtyisästi ja esteettömästi. Tehdään Turusta Suomen pyöräilypääkaupunki, toteutetaan raitiotie ja tunnin juna Helsinkiin sekä lisätään kävelykatuja. Kannetaan vastuumme ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä lähiluonnosta, eläimistä ja Itämerestä. Rakennetaan kaupunkia historiaa kunnioittaen, vetovoimaisesti ja kestävästi.
2. Hyvinvointia ongelmat ennaltaehkäisemällä
Ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään työllisyyttä sekä laadukasta koulutusta. Ennaltaehkäisevät palvelut taataan erityisesti lapsille, nuorille, opiskelijoille sekä perheille, ja syrjäytyneitä autetaan. Panostetaan kaupungin vetovoimaan, työpaikkojen luomiseen ja perheiden sujuvaan arkeen.
3. Parempia päätöksiä paremmalla demokratialla
Turkulaiset saavat osallistua päätöksentekoon jo valmisteluvaiheesta, jotta kaikki osaaminen saadaan käyttöön. Lisätään lähidemokratiaa, kansanäänestyksiä, päätöksenteon avoimuutta ja kuulemis- sekä osallistumisiltoja. Otetaan kaupungin työntekijät, opiskelijat ja nuorisovaltuusto paremmin mukaan päätöksentekoon.
4. Yhdenvertaiset kaupungit menestyvät
Ketään ei syrjitä Turussa. Hyvinvointieroja pienennetään ja köyhyyttä poistetaan asunto- ja työllisyyspolitiikalla sekä maksuttomilla matalan kynnyksen palveluilla. Kaikissa päätöksissä ja rekrytoinneissa otetaan huomioon sukupolvien ja sukupuolten tasa-arvo. Maahanmuuttajien kotoutumisesta huolehditaan ja rasismille on nollatoleranssi.

Varavaltuutettu: Kousa-Kuusisto, Mari
Nettisivut: marikousakuusisto.com
Oma lippukunta: Porin Tulitikut
Puolue: Vihreät – De Gröna
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
OSALLISUUS JA YHDESSÄ TEKEMINEN
Haluan, että päätöksenteko ja ennen kaikkea päätösten valmistelu on avointa ja että kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua valmisteluun mahdollisimman paljon.
Näin kuntalaisten on myös helpompi sitoutua tehtyihin päätöksiin, hyväksyä myös ne, joista on eri mieltä.
Vain yhdessä tekemällä saamme rakennettua Turusta paremman.
LAPSET JA NUORET
Osaltani pidän huolta, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista ei leikata enää yhtään enempää. Aion on turvata tulevien sukupolvien tulevaisuutta, en tuhota sitä jo alkuunsa viemällä resursseja esimerkiksi varhaiskasvatukselta ja peruskoululta.
Teen töitä sen eteen,  että jokaisella peruskoulun päättävällä on jatko-opiskelumahdollisuus. Kukaan ei saa jäädä jo siinä kohtaa ulkopuolelle.
TASA-ARVO, INHIMILLISYYS, MONINAISUUS, OIKEUDENMUKAISUUS
Turussa jokainen ihminen tulee kohdata ihmisenä, meidän on löydettävä keinoja rakentaa siltoja, ei pystyttää aitoja.
On nähtävä ihmisyys ja tasavertaisuus ainoana vaihtoehtona rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Tässä keskustelussa kaikkien  on tärkeää kohdata erilailla ajattelevia kunnioittavasti. On tärkeää antaa keskustelulle mahdollisuus. Mutta myös vaalia ihmisarvoa, oikeudenmukaisuutta ja nähdä moninaisuus rikkautena.
Tällaisessa keskustelussa minä olen vahvimmillani. Tulen kohtaamaan ja keskustelemaan mielelläni eri kannoista, arvostan ihmistä, mutten hyväksy vihaa. Teen kaikkeni sen eteen, että Turussa pystymme kuulemaan ja näkemään erilaisuuden vahvuutena. Tätä ei tehdä tuomitsemalla, syyttämällä tai vähättelemällä. Se tehdään vuorovaikutuksella ja arvostuksella, eikä sitä voi vaatia muilta, jollei itse toimi toivomallaan tavalla.

Varavaltuutettu: Perho, Anu
Nettisivut: www.anuperho.fi
Oma lippukunta: Auran Tytöt ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa laadukkaan perusopetuksen toteutumiseen, edistää nuorten aktiivista osallistumista ja hyvinvointia sekä sallivaa ja vireää yrityskulttuuria Turussa.

Valtuutettu: Rantanen, Elina
Nettisivut: https://elinarantanen.net/
Oma lippukunta: Koroisten Sarpiot
Puolue: Vihreät
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan, että Turku on lasten kaupunki – silloin se on mukava kaupunki kaikille. Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot tulee pitää riittävän pieninä, ja eri puolilla kaupunkia on oltava viihtyisiä ja turvallisia paikkoja lapsille, myös keskustassa.
Haluan, että Turku on kunnianhimoisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kaupunki. Kaupungin pitää olla hiilineutraali vuonna 2040, mikä edellyttää energiansäästöä, uusiutuvan energian käytön lisäämistä, lisää pyöräteitä ja raitiotien.
Haluan, että Turussa pidetään huolta kaikista asukkaista. Asuinalueiden eriarvoistumista hillitään tekemällä niistä kaikista houkuttelevia paikkoja asua. Kirjastojen aukiolot pidetään kattavina ja huolehditaan siitä, että eri puolilla kaupunkia on paikkoja, joissa voi harrastaa ja tavata toisia ihmisiä matalalla kynnyksellä ja maksutta.

Varavaltuutettu: Tarvainen, Essi
Nettisivut:
Oma lippukunta: Turun Partio-Sissit ry
Puolue: Kokoomus
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
1.Koulutus, tutkimus ja innovaatioiden tukeminen kaupungin ykköstavoitteeksi. Näiden avulla saamme pitkällä tähtäimellä työtä kaupunkiin ja koko Suomeen.
2. Uusia bussireittejä ja raitiotie Turkuun. Liikuntapaikkoihin bussiyhteys suurilta asuinalueilta, esim. Hirvensalosta Kupittaalle ja Impivaaraan.
3. Turvallisia pyöräteitä lisää keskustaan.
4. Turku Suomen matkailun ykköskohteeksi. Lisää lentoyhteyksiä Turkuun ja monipuolisia majoituksi, kuten B&B -majoitusta. Ainutlaatuisen saariston matkailun kehittäminen lähikuntien kanssa kuitenkin luontoa kunnioittaen.
5. Liikuntapaikkoja vähintään nykyinen määrä. Leikkipuistoihin ja koulujen pihoille liikkumiseen innostavia välineitä ja uusiin koulurakennuksiin isot liikuntasalit.
6. Järkevä koulupolkusuunnittelu kaupungin tasolla.

TUUSULA

Varavaltuutettu: Enroth, Jori
Nettisivut: https://www.facebook.com/JORI2017/?fref=ts
Oma lippukunta: Jokipartio ry ( JoPa)
Puolue: SDP
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluaisin olla mukana luomassa parempaa huomista omille lapsilleni ja heidän lapsilleen, edeltäviä sukupolvia unohtamatta.
Paremmassa huomisessa kaikken on hyvä olla. Päiväkodit ovat pieniä kodinomaisia yksiköitä, kouluissa on riittävät resurssit ja laadukasta iltapäivä toimintaa ja tietenkin jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa :). Kunta tukee lasten ja nuorten harrastamista tarjoamalla sopivia kohtuu hintaisia toimitiloja 3- sektorin toimijoille. Myöskään suoraa rahallista tukea ei tule unohtaa.
Tulevaisuuden Tuusulanjärven kaupunkissa (Tuusula, Järvenpää ja Kerava) on toimiva joukkoliikenne. Joka paikkaan pääsee julkisilla ja omaa auto ei ole pakko omistaa. Kyseinen lause on vielä vähän utopistinen, mutta toivottavasti 15 vuoden päästä realistinen. 🙂
Jotain vanhaakin siellä tulevaisuudessa on. Se on puhdas ja edullinen vesi, sekä toimiva viemäri verkosto.

 

TYRNÄVÄ

Valtuutettu: Suotula-Ervasti, Annukka
Nettisivut:
Oma lippukunta: Tyrnävän Mustavarikset
Puolue: Keskusta
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Haluan vaikuttaa kunnan elinvoimaan, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen. Jokaisella meistä on oikeus asua ja elää turvallisessa ja tasa-arvoisessa kunnassa. Lapset ja nuoret ovat tärkeässä asemassa elämässäni, toimin sijaisvanhempana ja teen myös paljon vapaaehtoistyötä lasten ja nuorten parissa, partio on tietenkin lähellä sydäntäni. Olen myös yrittäjä varmaankin isolla Y:llä :), koska olen yrittäjäperheen kasvatti ja yrittäjyys on ollut osa elämääni lapsesta saakka. Toki siis kunnan elinvoimaisuus ja yrittäjien asiat kiinnostavat. Kuntamme ja yrittäjät tekevätkin jo kovasti yhteistyötä ja ollaan avoimin mielin yhteydessä puolin ja toisin, mutta aina on parannettavaa ja tekemistä siinä, että saadaan Tyrnävä houkuttelevaksi paikaksi elää ja yrittää!

VANTAA

 

Varavaltuutettu: Rehnström, Kristian
Nettisivut: http://www.sfp.fi/sv/candidate/1797
Oma lippukunta: Helsingfors KFUK/M scouter
Puolue: Svenska Folkpartiet i Finland
Mihin kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa:
Som scout har jag lärt mig att göra saker tillsammans. Det är något jag vill föra vidare till dagens ungdomar. En meningsfull hobby där man gör saker tillsammans är viktig. Det må vara scoutverksamhet, idrott eller musik. Det spelar en mindre skillnad. Stadens uppgift är att stöda en meningsfull hobby. För att göra det, måste stadens ekonomi vara i skick. Vi kan inte leva över våra tillgångar och skatterna kan inte höjas. Genom att få flera företag och arbetsplatser till Vanda bättrar vi på förutsättningarna för en god kommunservice. Som till exempel stöd till fritidsverksamhet.

Partiolaisena opin tekemään asioita yhdessä. Tätä haluan viedä eteenpäin tämän päivän nuorisolle. Mielekäs harrastus jossa toimitaan yhdessä on tärkeää, olkoon sitten partiotoimintaa, liikuntaa tai musiikkia. Se on vähemmän tärkeää. Kaupungin tehtävä on tukea järkevää harrastustoimintaa. Sen mahdollistamiseksi kuntatalouden on oltava kunnossa. Emme voi elää yli varojemme eikä veroja voi nostaa. Uusien yritysten saamisella ja uusilla työpaikoilla Vantaa parantaa edellytyksiä hyville kuntapalveluille. Kuten esimerkiksi vapaa-ajan toiminnan tukemiseen.