Ställ upp som scoutkandidat!

Församlingsvalet kommer – är din kår redo?

Församlingen spelar en stor roll i många kårers verksamhet och stöder dem genom att bland annat erbjuda lokaler, stöd och ekonomiska bidrag. Flera kårer påverkas direkt av församlingens förtroendevaldas beslut. Genom att aktivt delta i valet kan du och din kår på ett lokalt plan påverka hur er verksamhet kommer att fungera de kommande fyra åren.

Scoutprogrammet uppmuntrar scouterna till att bli aktiva medborgare som påverkar i samhället, och det här är ett bra tillfälle att delta. För stunden är enbart 6% av församlingens förtroendevalda under 30 år, och för att säkra att de ungas intressen tas i beaktande i beslutsfattningen är det viktigt att även de yngre gör sin röst hörd.

Hur påverkar man?
Ställ upp
Känner du dig nyfiken på uppdraget och vill testa ett förtroendeuppdrag, så är nu en ypperlig möjlighet. Som förtroendevald är du med i beslutsfattningen i lokala frågor och kan påverka i ärenden som berör kåren. Det är även en utmärkt möjlighet att öva din samhällspåverkan. För att ställa upp behöver du vara minst 18 år och medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Från FiSSc vill vi även uppmuntra dig till att ställa upp i valet som scoutkandidat och meddela ditt deltagande genom att fylla i detta formulär. Då syns dina valuppgifter på den här sidan tillsammans med de övriga scoutkandidaterna.
Rösta
För att säkerställa att en kandidat med dina värderingar blir vald behövs ett aktivt röstande. Det är ofta färre röstande i församlingsvalet än i de kommunala och statliga valen, så varje röst är extra värdefull.
Alla som senast på valdagen fyller 16 år och som är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan kan rösta i valet.
Sprid ordet
Känner du någon som vore perfekt för uppdraget, ta kontakt med dem! Tala med kåren och scouterna om valet och varför det är viktigt att vi scouter är representerade bland de förtroendevalda. Ni kan även gå till röstningslokalen som en grupp för att underlätta valdeltagandet.