Församlingsvalet 2018

Församlingsvalet ordnas vart fjärde år, nästa gång i november. I valet utses cirka 9 000 förtroendevalda i cirka 400 församlingar för en mandatperiod på fyra år. De besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur.

 • Nästa församlingval ordnas i år den 18.11.2018, förhandsröstningen är 6-10.11.
 • Kandidatrekryteringen börjar i april och avslutas 17.09.2018.
 • Alla medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast på valdagen 18.11 fyller 16 år har rätt att rösta i församlingsvalet.
 • Som kandidat måste du vara 18 år, konfirmerad och medlem i evangelisk-lutherska kyrkan.
 • forsamlingsvalet.fi hittar du mera information om valet.
 • den här sidan kan du läsa om beslutsfattande i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Varför är församlingsvalet intressant för scouterna?

 • 81 % av alla kårer i Finland har ett nära samarbete med församlingen. Inom FiSSc gäller det omkring 30 % av kårerna.
 • Församlingen kan ha en mycket betydelsefull roll i många kårers verksamhet och stöder dem genom att bland annat erbjuda lokaler, stöd och ekonomiska bidrag.
 • Genom att aktivt delta i valet kan du och din kår på ett lokalt plan påverka hur er verksamhet kommer att fungera de kommande fyra åren. Använd din röst och påverka!
 • Scoutprogrammet uppmuntrar scouterna till att bli aktiva medborgare som påverkar i samhället, och det här är ett bra tillfälle att delta
 • För stunden är enbart 6% av församlingens förtroendevalda under 30 år, och för att säkra att de ungas intressen tas i beaktande i beslutsfattningen är det viktigt att även de yngre gör sin röst hörd.
 • Det är viktigt att samarbetet mellan församlingen och kårer säkerställs även för framtiden. På grund av det här behövs valda scouter som kan föra fram scouternas sak och intresse.

På den här sidan samlar vi material till kandidater och information om valet för att underlätta röstningen. Genom att fylla i det här formuläret får du också synlighet på denna sida att du ställer upp som scoutkandidat. Du kan bli scoutkandidat om du har betalat medlemsavgiften till FiSSc 2018 eller om du understött Scoutingens Vänner.

I FiSSc är det samhällsgruppen som koordinerar informationen om församlingsvalet. Har du frågor ta gärna kontakta med koordinatorn med ansvar för samhälle.