Var med och påverka

Hur kan jag påverka? 

Ställ upp
Känner du dig nyfiken på uppdraget och vill testa ett förtroendeuppdrag, så är nu en ypperlig möjlighet. Som förtroendevald är du med i beslutsfattningen i lokala frågor och kan påverka i ärenden som berör kåren. Det är även en utmärkt möjlighet att öva din samhällspåverkan. För att ställa upp behöver du vara minst 18 år och medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. Från FiSSc vill vi även uppmuntra dig till att ställa upp i valet som scoutkandidat och meddela ditt deltagande genom att fylla i det här formuläret. Då syns dina valuppgifter på den här sidan tillsammans med de övriga scoutkandidaterna.

Rösta
För att säkerställa att en kandidat med dina värderingar blir vald behövs ett aktivt röstande. Det är ofta färre röstande i församlingsvalet än i de kommunala och statliga valen, så varje röst är extra värdefull.
Alla som senast på valdagen fyller 16 år och som är medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan kan rösta i valet.

Sprid ordet
Känner du någon som vore perfekt för uppdraget, ta kontakt med dem! Tala med kåren och scouterna om valet och varför det är viktigt att vi scouter är representerade bland de förtroendevalda. Ni kan även gå till röstningslokalen som en grupp för att underlätta valdeltagandet.

Vad gör de förtroendevalda i församlingen som väljs i valet? 

De förtroendevalda som väljs i församlingsvalet representerar församlingsmedlemmarna och samarbetar med de anställda. De är med och bestämmer, påverkar, ger idéer och utvecklar församlingens verksamhet genom att vara medlemmar i kyrkofullmäktige, församlingsråd eller kyrkoråd.

De förtroendevaldas uppgifter är bl.a.
•    att representera församlingsmedlemmarna i beslutsfattandet
•    att trygga tillräckliga resurser för församlingens verksamhet
•    att främja öppenhet i kyrkans beslutsfattande och kommunikation
•    att besluta om nyanställningar
•    att bidra med sitt kunnande till församlingen
•    att skapa bilden av kyrkan utåt
•    att välja lekmän till kyrkomötet
•    att delta i val av biskop i det egna stiftet

På den här sidan: https://www.forsamlingsvalet.fi/kandidatuppstallning/gor-sa-har kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att ställa upp som kandidat. NAVI – nätverket har också sammanställt en sju stegs guide till hur du kan bli invald som ger många goda tips, den hittar du här: http://www.naviryhma.fi/sv/valmaterial/