Nyheter

Församlingsvalet 2018

Församlingsvalet ordnas vart fjärde år, nästa gång i november. I valet utses cirka 9 000 förtroendevalda i cirka 400 församlingar för en mandatperiod på fyra år. De besluter bland annat om vem som anställs till församlingen, vilken verksamhet som ordnas, vem man hjälper – var och hur.