Vinkit partio-ohjelmasta ikäkausittain

Partio-ohjelma sisältää paljon aktiviteetteja, joiden kasvatustavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kokosimme ainakin osan niistä tänne. Listasta voi hakea aktiviteetteja ikäkauden mukaan. Linkistä pääsee ohjelmasivulle, jossa myös vinkkejä toteutukseen. Joitain vinkkejä olemme koonneet myös suoraan tänne.

IkäkausiAktiviteettiKuvaus tai vinkkiLinkki partio-ohjelmaan
 • 1. Sudenpennut
Varainhankinta -jälki, Pohdimme, mistä laumamme voisi saada rahaa toimintaan -askel

Sudenpentu havaitsee, että rahaa tarvitaan monenlaisessa toiminnassa. Sudenpentu keksii ja arvioi erilaisia varainhankintatapoja.

partio-ohjelma.fi
 • 1. Sudenpennut
Kotiseutu

Sudenpentu tuntee omaa kulttuuritaustaansa. Sudenpentu tutustuu omaan kotipaikkakuntaansa. Valinnaisena askeleena "Käymme tutustumassa kaupungin- tai kunnantaloon"

partio-ohjelma.fi
 • 2. Seikkailjat
Länsi-ilmansuunta, Kunnan hallinto

Seikkalija ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa. Seikkailija tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Seikkailija tapaa edustajaa kunnasta.

Vinkki: Seikkailijat kirjoittavat lakanalle tai isolle paperille erivärisillä tusseilla toiveitaan siitä miten nuoria pitäisi huomioida kunnassa. Onko koulussa jotakin asioita joita pitäisi muuttaa? Voidaanko nuorisotoimea kehittää? Millaiset ovat urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet? Voitte kutsua vieraaksi myös nuorisovaltuuston edustajan.

partio-ohjelma.fi
 • 2. Seikkailjat
Etelä- ilmansuunta, Taustayhteisö

Seikkailija tietää ja tutustuu lippukuntansa taustayhteisöön esimerkiksi yhteisen tapahtuman kautta.

partio-ohjelma.fi
 • 2. Seikkailjat
Palvelu-väli-ilmansuunta, Keräys

Seikkailija toimii aktiivisesti jonkin yhteisen asian puolesta. Seikkailija oppii löytämään ilon, jota toisen huomioiminen ja auttaminen antaa.

Seikkailija osallistuu johonkin paikalliseen tai valtakunnalliseen keräykseen. Seikkailija selvittää yhdessä joukkuueen tai vartion kanssa, mikä on keräyksen tausta ja mihin kohteeseen keräyksen tuotto käytetään.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Vaikuttaminen

Tarpoja oppii huomaamaan kehittämiskohteita omassa elinympäristössään. Tarpoja kokeilee erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja arvioi niiden toimivuutta.

Vinkit: Valtuutetun kutsuminen kokoukseen tai retkelle, vaalien aikaan meneminen vaaliteltoille esittämään kysymyksiä ehdokkaille, vierailu jossain kansalaisjärjestössä/järjestön edustajan kutsuminen kokoukseen, Miettiminen mihin asiaan haluaisi omassa kunnassa vaikuttaa ja vaikuttamiskeinojen keksiminen, mielipidekirjoitus

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Mediavastuu

Tarpoja tutustuu erilaisiin medioihin ja niiden tyylillisiin eroihin. Tarpoja miettii miten eri medioissa käsitellään samaa uutista. Tarpoja tuottaa itse sisältöä erilaisiin medioihin ja valitsee uutiselleen sopivan median. Tarpoja tiedostaa hyvän käyttäytymisen merkityksen sosiaalisessa mediassa. Tarpoja ottaa selvää millaisia vaaroja internetin käytössä voi olla.

Vinkki: Mielipidekirjoituksen kirjoittaminen, vartion tai lippukunnan sosiaalisessa mediassa kampanjoiminen jonkin tärkeäksi koetun asian puolesta

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Yhteiskunta-tarppo kokonaisuutena

Tarpoja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Hän ymmärtää oman mediavastuunsa. Tarpoja laajentaa maailmankatsomustaan ja kohtaa uusia ihmisiä partiossa sekä partion ulkopuolella.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Yhteiskunta toimii

Vartio vierailee pelastuslaitoksella, poliisiasemalla, vanhainkodissa, palvelutalossa tai tutustuu paikallisen hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan.

Vinkki: Kunnantalolla vierailu, valtuuston kokouksen seuraaminen (paikan päältä tai netistä), valtuutetun tai järjestön edustajan kutsuminen kokoukseen, paikallislehden toimituksessa vierailu, ottaminen selvää, mitä kaikkia järjestöjä omassa kunnassa/kaupunginosassa toimii ja minkä parissa ne työskentelevät, paikalliseen Lions-klubiin tutustuminen jonkin yhteisen tekemisen kautta

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Suhde toiseen: Päivän hyvä työ

Tarpoja harjoittelee hyvien töiden tekemistä omassa ympäristössään. Tarpoja huomaa paikkoja, joissa apua tarvitaan ja osaa tarttua toimeen.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Suhde yhteiskuntaan: Autamme lippukuntaa

Vartio osallistuu lippukunnan järjestämiin talkoisiin tai lippukunnan heille antamaan palvelutempaukseen.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Majakkavaihtoehto: Vaikuttaminen

Vartio miettii jonkin kehittämiskohteen omasta elinympäristöstään ja toimii asian korjaamiseksi tai parantamiseksi. Vartio ottaa selvää miten kotikunnassa voi tehdä aloitteen jonkin asian parantamiseksi.

Vinkki: Voitte selailla kuntalaisaloitteita ja miettiä minkälaisen aloitteen itse tekisitte https://www.kuntalaisaloite.fi/fi

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Kotiseutu

Tarpoja syventää oman paikkakuntansa kotiseututuntemusta. Hän perehtyy siihen, mitä kaikkia mahdollisuuksia oma paikkakunta tarjoaa.

Vinkki: Kotipaikan päättäjät. Vartio kutsuu kunnanjohtajan, kunnanvaltuuston puheenjohtajan tai muun kuntapäättäjän (muista myös nuorisovaltuusto) retkelle tai koloiltaan. Vartio tekee retkestä kirjeen ja kutsun, jonka vie tai lähettää kutsutulle. Retki voi suuntautua vaikkapa lippukunnan kämpälle tai läheiselle laavulle. Vartio kertoo retkellä vieraalle vartiostaan ja lippukunnasta sekä partiotoiminnasta yleisesti. Se voi myös opettaa kunnanjohtajalle jonkin partioon liittyvä taidon esimerkiksi herkullisen jälkiruuan valmistamisen nuotiolla.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Suhde yhteiskuntaan: Asian hoitaminen

Tarpoja harjoittelee hoitamaan itselleen aikaisemmin vieraita asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteydenotot eri tahoihin varausten tekemiseksi tai avun saamiseksi.

Vinkki: Vartio tekee aloitteen, joka voi olla hyvin konkreettinen. Aloite voi olla, että lippukunta tarvitsee lisää sadekatoksia. Aloite voi liittyä majakan järjestämiseen, tai se voi olla eettinen, kuten kierrätyksen parantaminen leireillä. Luotsi selvittää tarvittaessa tarpojille, mihin aloite pitäisi toimittaa ja missä muodossa, sekä selventää lippukunnan organisaatiota tarpojille. Luotsi varmistaa, että aloite etenee ja välittää tiedon vartiolle.

partio-ohjelma.fi
 • 3. Tarpojat
Suhde yhteiskuntaan: Vaikuttaminen

Tarpoja oppii vaikuttamaan erilaisiin asioihin. Tarpoja tietää kehen pitää olla omassa lippukunnassa yhteydessä, jos jokin asia ei toimi. Tarpoja saa ääntään kuuluviin lippukunnassaan.

partio-ohjelma.fi
 • 4. Samoajat
Osana yhteiskuntaa: Kotikunnassa vaikuttamassa

Osana yhteiskuntaa käsittelee vaikuttamista. Samoaja tunnistaa yhteisöjä, joihin kuuluu, ja oman paikkansa niissä. Hän ymmärtää julkisen päätöksenteon olevan ihmisten välisiä sopimuksia, joihin kaikilla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa. Samoaja tutustuu vapaaehtoistoiminnan eri muotoihin ja ymmärtää niiden merkityksen yhteiskunnassa. Samoajan partiotiedot syventyvät ja lisääntyvät.

Samoaja tutustuu mahdollisuuksiinsa toimia ja vaikuttaa kotikunnassaan. Hän tutustuu erilaisiin yhteisöihin, järjestöihin ja palveluihin, jotka liittyvät nuorten elämään ja arvioi niiden tärkeyttä omassa arjessaan.

Vinkki: Tutustumme seurakuntaan, seurakunnassa vaikuttamiseen ja päätöksentekoon. 16-vuotias samoaja, joka on konfirmoitu ja seurakunnan jäsen, voi jo äänestää seurakuntavaaleissa. Miksi samoajan kannattaa äänestää ja mihin sillä voi vaikuttaa? Kutsukaa seurakunnan luottamushenkilö, työntekijä tai ehdokas kertomaan seurakuntavaaleista ja niiden käytännöistä. Jos vaalit ovat lähellä, tutustukaa vaalikoneeseen ja oman seurakuntanne ehdokkaisiin. Voitte myös osallistua yleisölle avoimeen kirkkovaltuuston kokoukseen.

Vinkki: Paneelikeskustelun järjestäminen eri puolueiden valtuutetuille, joko vaalien alla tai vaalien välillä.

partio-ohjelma.fi
 • 4. Samoajat
Osana yhteiskuntaa: Pieniä tekoja, isoja iloja

Samoajavartio osallistuu erilaisiin talkoisiin tai tempauksiin yhteisen hyvän puolesta. Samoaja tutustuu erilaisiin tapoihin auttaa ja osallistua hyvän tekemiseen lähiympäristössään eli toteuttaa päivän hyvä työ oman osaamisen mukaan.

partio-ohjelma.fi
 • 4. Samoajat
Osana yhteiskuntaa: Suomalaisena ja eurooppalaisena

Samoaja tutustuu suomalaisuuteen ja Suomen roolin Euroopan Unionissa. Hän tunnistaa suomalaisuuden ominaispiirteitä itsessään ja ympäristössään. Samoaja hahmottaa oman asemansa yhteiskunnassa ja tuntee vaikutusmahdollisuutensa.

Vinkki: Samoaja tutustuu erilaisiin vaikuttamisen tapoihin ja miettii, milloin minkäkinlainen tapa vaikuttaa on toimiva. Vartio voi esimerkiksi kutsua kokoukseen kansalaisjärjestön, (kunta)poliitikon tai yksittäisen kansalaisaktiivin kertomaan erilaisista vaikuttamisen tavoista.

partio-ohjelma.fi
 • 4. Samoajat
Maailmankatsomusta muodostamassa: Ennakkoluulot

Samoaja harjoittelee tunnistamaan ennakkoluuloja erilaisten harjoitteiden avulla.

Vinkki: Vartio tutustuu järjestöön, jonka jäseniä kohtaan voi olla ennakkoluuloja (esim uskonto, etnisyys, ikä, sairaus/vamma, seksuaalinen suuntautuminen) esimerkiksi menemällä tutustumiskäynnille tai kutsumalla järjestön edustajan koloiltaan

Vinkki: Etuoikeuskävely (ohje linkin takana partio-ohjelma.fi sivulla)

partio-ohjelma.fi
 • 4. Samoajat
Meidän luontomme: Autan luontoa

Samoaja tutustuu metsänhoitoon ja sen uhkiin ja mahdollisuuksiin. Hän miettii itselleen sopivaa tapaa auttaa luontoa. Ensisijaisesti samoajan tulee pohtia mitä hän voi tehdä oman lähialueensa luonnon hyväksi.

Vinkki: Tutustumme valitsemaamme ympäristöjärjestöön ja sen toimintaan

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Vaikuttaminen: äänestäminen

Vaeltaja ottaa selvää esimerkiksi eduskunta-, europarlamentti-, seurakunta- tai muissa vaaleissa päätettävistä asioista tai valittavista ehdokkaista ja heidän mielipiteistään. Hän käy vaalitilaisuuksissa, keskustelee ehdokkaiden kanssa ja muodostaa oman perustellun kantansa. Vaeltaja käy äänestämässä ja seuraa vaalien tulosta sekä oman ehdokkaansa tai ajamansa asian menestystä.

Vinkki: Kuntavaalien 2017 jälkeen uutisoitiin, että alle 25-vuotiaista äänioikeutetuista vain 1/3 kävi äänestämässä.

Vartionne voi pohtia syitä matalalle äänestysaktiivisuudelle ja miettiä keinoja sen kohottamiseksi. Kehitelkää lippukuntaan oma juttu, joka kannustaa nuoria lähtemään äänestysuurnille.

toimisiko lippukunnassanne esimerkiksi vaalibrunssi, jonka jälkeen lähdetään porukalla äänestyspaikalle äänestämään?

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Vaikuttaminen: Kuntavaikuttaminen/ seurakuntavaikuttaminen

Vaeltaja tutustuu kunnan, ylioppilaskunnan, opiskelijakunnan tai seurakunnan päätöksentekoon ja päätöksentekoelimiin. Hän selvittää hallituksen ja valtuuston/edustajiston toimintatapoja sekä millaisia asioita niissä käsitellään. Vaeltaja tutustuu aiheisiin ja pyrkii vaikuttamaan häntä kiinnostavaa kysymystä koskevaan päätöksentekoon esimerkiksi olemalla yhteyksissä edustajiin tai tekemällä aloitteen kokoukseen vietäväksi. Vaeltaja osallistuu valtuuston/edustajiston kokoukseen ja selvittää, miten voi päästä ehdokkaaksi seuraavissa vaaleissa.

Vinkki: Vartio tutustuu kuntavaaleihin ja jokainen vaeltaja pohtii ajatusta lähteä kuntavaaliehdokkaaksi, koska 18-vuotias voi asettua ehdolle ja äänestää kuntavaaleissa.

Seurakuntavaaleissa ehdolle voi lähteä 18-vuotias, mutta äänestää voi jo 16-vuotiaana.

Vartio tutustuu kuntalain (410/2015) 5.luvun säädöksiin kunnan asukkaiden osallistumisoikeudesta. 22 §:ssä on kerrottu eri osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Tutkikaa mitä kyseisistä keinoista on kunnassanne käytössä ja tehkää tarvittaessa kannanotto tai aloite jonkun osallistumista ja vaikuttamista edistävän toimen käyttöönotosta.

Jokaisella kunnan asukkaalla ja yhteisöllä (partiolippukunta) on aloiteoikeus. Voitte tehdä halutessanne aloitteen jonkin epäkohdan korjaamiseksi.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Vaikuttaminen: Toimiminen asioiden hyväksi

Vaeltaja valitsee jonkin itselleen tärkeän asian ja perustelee oman kantansa siihen. Hän miettii myös vastakkaisia kantoja ja vasta-argumentteja sekä miten vastata niihin. Vaeltaja etsii erilaisia keinoja saada omaa asiaansa ajettua, valitsee niistä itselleen ja asialleen sopivimmat ja toimii niiden mukaisesti. Jälkeenpäin hän arvioi onnistumistaan ja kokemuksiaan yhdessä luotsin kanssa.

Vinkki: Haastamme paikallisia toimijoita, kuten kunnan, kiinnittämään huomiota kestävän kehityksen teemoihin ja tekemään esimerkiksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Voimme myös itse vartiona tai lippukuntana tehdä sellaisen. Mallia voi katsoa esimerkiksi Sitoumus2050.fi

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Vaikutan ympäristöön: Minä ympäristöesimerkkinä

Vaeltaja toimii esimerkkinä ympäristöasioissa. Hän vastaa siitä, että jokin tapahtuma järjestetään ympäristövastuullisesti tai kouluttaa ympäristövastuullisuutta muille.

Vinkki: tästä voi tehdä myös vaikuttamisharjoituksen. Vartio kirjoittaa mielipidekirjoitussarjan paikallislehteen, jossa he kertovat havaintojaan ympäristön tilasta ja miten jokainen voi omilla toimillaan (esim. kulutusvalinnoilla) vaikuttaa ympäristöön ja etsiä kestäviä ratkaisuja ympäristön suojelemiseksi.

Vartio voi myös haastaa paikallisia toimijoita, kuten kuntaa, kiinnittämään asioihin huomiota ja ehdottaa lähituotettujen elintarvikkeiden käyttämistä kouluruuassa tms.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Kestävä kehitys: Kestävä kuluttaminen

Vaeltaja tutustuu kestävän kehityksen mallin mukaisiin eri ulottuvuuksiin ja pohtii miten ne toteutuvat nykymaailmassa. Hän seuraa viikon ajan omia kulutustottumuksiaan (esim. ruoka, vaatteet ja liikkuminen) ja vertailee niitä vartionsa kanssa. Vaeltaja vertaa tottumuksiaan lisäksi kestävän kehityksen malliin ja pohtii millaisia ympäristö-, talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niillä on. Hän esimerkiksi selvittää millaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia valinnoilla on ympäristöön sekä kulutustuotteen tuottaneeseen yritykseen, alihankkijoihin ja niiden työntekijöihin. Vaeltaja pohtii millaisia ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestäviä kulutustapoja hän voisi ottaa käytäntöön ja testaa niitä myös käytännössä.

Vinkki: Partiolla on kumppanuuksia eri yrityksien kanssa. Pohdimme keiden kanssa partio voi olla kumppani ja keiden kanssa ei. Mitä ajattelemme partion ja kumppanin arvopohjasta? Mitä viestimme kumppanivalinnoilla jäsenillemme ja muulle yhteiskunnalle? Tutustumme Suomen Partiolaisten ja maailmajärjestöjen kumppanuuksiin ja keskustelemme siitä ovatko kumppanuudet meidän mielestä perusteltuja tai millaisia riskejä niihin voi liittyä. Apuna voi käyttää Partion kumppanuustoiminnan eettisiä periaatteita

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Kestävä kehitys: Suhteeni ympäristöön

Vaeltaja havainnoi jonkin ajanjakson ajan ihmisten toiminnan aiheuttamia muutoksia ympäristöön. Hän keskustelee omasta suhteestaan ympäristöön, pohtii millaisia ympäristövaikutuksia toiminnallaan on ja tuo itselleen ilmi tärkeitä ympäristöaiheita.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Viestintä: Keskusteleva media

Vaeltaja tutustuu johonkin mediassa käytävään keskusteluun. Hän tarkkailee keskustelussa käytettäviä ilmaisukeinoja ja pohtii niiden etuja ja haittoja. Vaeltaja tutustuu asiallisen vaikuttamisen keinoihin ja selvittää luotettavia tiedonlähteitä keskustelua varten. Vaeltaja osallistuu mielipiteiden vaihtoon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa harjoitellen samalla oppimaansa.

Vinkki: Vaeltaja perustaa Twitter-tilin omalla nimellään ja kuvallaan.

Tutustutaan Twitterin keskustelualustana ja tehdään havaintoja erilaisista keskustelijoista: mitä ajatuksia herättää kuvattomat ja nimettömät (ts. tekaistut) profiilit? Onko heidän kirjoittamansa sisältö epäasiallista? Miten voin tunnistaa aidon kirjoittajan trollista?

Osallistun Twitter-keskusteluun minua kiinnostavasta yhteiskunnallisesta aiheesta, esimerkiksi harrastustakuusta tai maksuttomasta korkeakouluopiskelusta. Kerron mielipiteeni neutraalisti toisia mielipiteitä kunnioittaen. Seuraan oman kommenttini aiheuttamia reaktioita provosoitumatta.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Moninaisuus ja asenteet

Vaeltaja ottaa selvää, mitä normikriittisyys tarkoittaa. Hän havainnoi lippukunnassa ja yhteiskunnassa laajemmin vallitsevia normeja. Hän ottaa selvää omista ennakkoluuloistaan ja pyrkii murtamaan niitä. Vaeltaja kehittää tapoja, joilla ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa lisääntyvät.

Vinkki: Ympärillämme on monenlaisia ihmisiä, mutta yhteiskuntamme on yhä kiinni normeissa, jotka ovat määrittäneet elämäämme pitkään.

Tutki minkälaisia tekoja on viime aikoina tehty HLBTIQ-ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon lisäämiseksi. Miten nämä liikehdinnät ovat saaneet alkunsa? Voiko partiolainen omilla toimillaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin? Löydätkö kehittämiskohtia? Jos löydät, miten saisit niitä eteenpäin?

Tehkää "Tunnista omat etuoikeutesi" -harjoitus. Tehdään rivi ja saa ottaa askeleen aina, kun on vetäjän mainitseman ominaisuuden mukainen. Esimerkiksi "saan kaupasta laastaria, joka on ihoni väristä", "voin kävellä kadulla puolisoni kanssa ilman, että joudun pelkäämään huutelua tai väkivaltaa", "en joudu miettimään uimahallissa, mihin pukuhuoneeseen menen"

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Arjen taidot: Hyvinvointivaltion palvelut

Vaeltaja tutustuu Kelan sekä TE-palvelujen tarjontaan, palveluihin ja niiden kattavuuteen. Hän selvittää millaisia palveluita tarjotaan lapsiperheille, nuorille, opiskelijoille, työttömille, aikuisille ja vanhuksille sekä miten palvelut eroavat toisistaan.

Vinkki: Pohdintatehtävä: mitä mahdollisia haasteita sosiaalisiin tukiin (lapsilisät, asumistuet, kodinhoidontuet, opintotuet) voi liittyä? mitä tarkoittaa subjektiivinen oikeus?

Vaeltaja hankkii tietoa opintotukijärjestelmästä sekä yleisestä asumistuesta. Selvitä mitkä ovat tuen saamisen edellytykset? Mitä tarkoittaa ruokakunta? Oletko oikeutettu opintotukeen ja asumislisään opiskelujen aikana?

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Laitetaan likoon: Esiintyminen

Vaeltaja etsii uudenlaisen mahdollisuuden esiintyä ryhmän edessä ja valmistelee esityksen. Hän käy läpi jännitysreaktioita ja kokeilee jännityksen laukaisukeinoja ennen esiintymistään. Hän esiintyy ryhmälle ja käy esiintymisen jälkeen tunteitaan lävitse.

Vinkit: Käytän puheenvuoron/kannanoton luennolla / edustajiston kokouksessa / piirin tai SPn yleiskokouksessa, jos en ole sitä aikaisemmin tehnyt.

Vaeltaja käy kertomassa paikallisesta partiotoiminnasta yhteistyökumppaneille sekä toimii viestinviejänä lippukunnan ja kumppanin välillä. Yhteyden ylläpitäminen on tärkeää kumppanuuksien hoitamisessa.

Vartio keskustelee etukäteen lippukunnan johdon kanssa ja kartoittaa nykyisiä / tulevia yhteistyökumppaneita, joiden luokse voisi mennä kertomaan partiotoiminnasta. Vaeltaja sopii oma-aloitteisesti puheenvuoron pitämisestä yhteistyökumppanin kanssa

”Hei, haluaisimme tulla kertomaan ajankohtaisia asioita meidän lippukunnasta. ”

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Kansainvälinen partio: Kehitysyhteistyö

Vaeltaja osallistuu kehitysmaiden auttamiseen. Suomen erityisiä vahvuuksia kehitysyhteistyössä ovat vesihuolto, metsät, koulutus, sukupuolten tasa-arvo ja vammaistyö.

Vinkki: Vartio haastaa lippukunnan kumppanin tai muun paikallisen toimijan mukaan johonkin kehitysyhteistyö-/hyväntekeväisyyshankkeeseen. Vartio kertoo kumppanille tai muulle toimijalle kehitysyhteistyön merkityksestä ja siitä miksi partio haluaa toimia paremman maailman hyväksi. Varmista, että ehdottamanne hanke on partion arvojen mukainen.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Raha liikkuu: Lippukunnan varainhankinta

Vaeltaja perehtyy lippukunnan taloudesta vastaavan tai luotsin avulla lippukunnan taloushallintoon sekä viimeisimpään tilinpäätökseen. Hän osallistuu avustushakemusten tekemiseen tai koordinoi varainhankintakampanjaa.

Vinkki: mistä lippukunnan rahat tulevat? Ottakaa selvää, kuka päättää esimerkiksi kunnassa ja/ seurakunnassa kuinka paljon avustuksia lippukunnalle myönnetään ja miten siihen voi vaikuttaa.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Raha liikkuu: Julkinen talous

Vaeltaja tutustuu julkiseen talouteen ja sen riippuvaisuussuhteisiin. Hän vertailee oman ja valtion talouden mekanismeja ja hallintaa. Vaeltaja selvittää miten julkinen sektori rahoittaa palvelujaan ja millaisia palveluita julkisin varoin ylläpidetään. Hän tutustuu esimerkiksi valtion ja kunnan budjettiin, hankintasääntöihin sekä verotukseen.

partio-ohjelma.fi
 • 5. Vaeltajat
Vaikutan ympäristöön: Planeettamme rajat

Vaeltaja kertaa nykyiset tietonsa globaaleista ympäristöasioista ja ympäristön tilasta sekä niiden kehittymisestä. Hän selvittää, mitä kestävän kehityksen periaate tarkoittaa ja miten itse voi toteuttaa sitä omassa elämässään. Vaeltaja miettii omaa kantaansa ja asennettaan globaaleihin ympäristöongelmiin ja niiden ratkaisuihin sekä tarkkailee oman lähipiirinsä, esimerkiksi oman kotikuntansa, toimintaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Vinkki: Tutustumme siihen, mitä Suomen valtiohallinto tekee ympäristön hyväksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Etsimme tietoa Maa- ja metsätalousministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Ympäristöministeriön kautta. Pohdimme yhdessä, olemmeko tyytyväisiä valtion toimiin. Olisiko jotain, mitä Suomi voisi osaltaan tehdä enemmän tai ovatko jotkut toimenpiteet mielestämme turhia? Mitä haasteita liittyy Suomessa valtion tekemiin toimenpiteisiin?

partio-ohjelma.fi
IkäkausiAktiviteettiKuvaus tai vinkkiLinkki partio-ohjelmaan